PLUS

Baner

Czy musisz rozliczać się z podatków w Polsce?

Czy musisz rozliczać się z podatków w Polsce?

Konieczność deklarowania w Polsce naszych przychodów zależy od tego, jaki mamy tam obowiązek podatkowy: ograniczony czy nieograniczony.

Oto pytanie pana Mieczysława: „Mam zieloną kartę i płacę w USA podatki od ponad dziesięciu lat. Słyszałem, że podobno trzeba również rozliczać się w Polsce. Czy to prawda? Mój sąsiad pobiera w Polsce emeryturę ZUS. Czy on musi deklarować w Polsce przychód ze Stanów? Czy może pani tę kwestię wyjaśnić? Myślę, że interesuje ona wszystkich Polaków w USA.

Ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy

Konieczność deklarowania w Polsce naszych przychodów zależy od tego, jaki mamy tam obowiązek podatkowy: ograniczony czy nieograniczony.

W Polsce: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieograniczony obowiązek rozliczenia podatków w Polsce spoczywa na osobach, które w danym roku podatkowym miały polską rezydencję podatkową. A rezydencję podatkową ma osoba, która spełnia jedno z dwóch kryteriów:

  • przebywa w Polsce ponad 183 dni w danym roku podatkowym albo
  • ma w Polsce ośrodek spraw życiowych (niezależnie od długości okresu przebywania w Polsce).

Rezydent podatkowy ma nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli musi deklarować przychody z całego świata. Podatkowy nierezydent płaci podatki tylko od przychodu w Polsce.

Z tego wynika, że obywatele amerykańscy i posiadacze zielonych kart mieszkający w Stanach, nie są polskimi rezydentami podatkowymi (nawet jeżeli są w Polsce zameldowani na stałe), więc tam deklarować swoich amerykańskich przychodów nie muszą. Jeżeli natomiast mają w Polsce jakiś przychód, to tylko od niego płacą w Polsce podatki.

W Stanach: Obywatele amerykańscy i posiadacze zielonych kart są zawsze amerykańskim podatkowymi rezydentami w rozumieniu Internal Revenue Service (IRS), niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Co do cudzoziemców, to krótko mówiąc, stają się rezydentami podatkowymi, jeżeli przebywają w USA dłużej niż 183 dni. Szczegółowe obliczenie długości rezydencji jest trochę skomplikowane, można je znaleźć na stronie www.irs.gov.

Wniosek: Skoro pan Mieczysław nie mieszka w Polsce, nie ma tam żadnego przychodu, to nie podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu. Nieograniczony obowiązek podatkowy ma tylko w Stanach.

Emerytura ZUS albo KRUS

Czy w Polsce musi się rozliczać emeryt, który otrzymuje świadczenia ZUS, a mieszka w Stanach?

ZUS i KRUS zobowiązane są - jako płatnicy świadczeń - do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr. dla podatników mających dochód poniżej 85,528 zł w roku.

Ponadto, ZUS i KRUS obliczają i pobierają z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9 poc. podstawy wymiary składki, z tym, że 7.75 proc. podstawy pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1.25 proc. potrącane z kwoty netto emerytury lub renty.

Wniosek: Odbiorcy świadczeń ZUS czy KRUS (w tym sąsiad pana Mieczysława), którzy nie mają innych przychodów w Polsce, polskich deklaracji podatkowych wypełniać nie muszą, bo podatki odprowadzane są przez płatników. Jeżeli mieszkają oni na stałe w Stanach, to ich amerykańskie przychody nie są przedmiotem zainteresowania polskiego fiskusa.

Odsetki w polskim banku

Jeżeli masz w Polsce jakieś pieniądze w banku, to bank sam pobiera od nich 19 proc. podatku i odprowadza do urzędu skarbowego. Na tym sprawa się kończy. Tak samo wygląda sprawa z dywidendami - podatek ściąga i odprowadza do kasy fiskusa biuro maklerskie.

Przy okazji warto wspomnieć o ustawie o ujawnianiu kont zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) oraz polsko-amerykańskiej umowie o implementacji FATCA, która obowiązuje od 1 grudnia 2015 roku. Dotyczy ona wielu Polaków mieszkających w Stanach mających w Polsce rachunki podlegające postanowieniom ustawy. Krótko mówiąc, konta posiadane przez amerykańskich podatników, na których na koniec roku spoczywa ponad 50,000 dol, są teraz zgłaszane przez polskie banki do Ministerstwa Finansów, a ono przesyła informacje do IRS. W sieci szukaj tekstu pt. "Czy polski bank zablokuje ci konto?".

Zyski z polskiej giełdy

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych objęty jest 19-procentowym podatkiem liniowym. Od dochodów z giełdy w ciągu roku nie odprowadza się zaliczek na podatek. Płaci się go w całości dopiero po zakończeniu roku w czasie rozliczeń z fiskusem, wypełniając formularz PIT-38.

Podatek od najmu mieszkania

Jeżeli wynajmujesz komuś swoje mieszkanie prywatnie (a nie prowadzisz działalności gospodarczej), to twój przychód może być opodatkowany według skali podatkowej (18 i 32 proc) albo według ryczałtu, który jest korzystniejszy i wynosi tylko 8.5 proc. od przychodu. Ryczałt płacą właściciele stosujący tzw. najem okazjonalny, który wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy, zarejestrowania jej w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu, ale za to daje właścicielom więcej uprawnień. Szukaj w sieci "najem okazjonalny".

Jak rozliczyć się w Polsce

Powtórzmy: Zgodnie z art. 3 ust. 2a updof osoby nie mieszkające w Polsce (mające tam ograniczony obowiązek podatkowy) podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych na terytorium Polski. Jeżeli otrzymujesz w Polsce tylko emeryturę albo bankowe odsetki, to płatnicy sami potrącają należne podatki i deklaracji podatkowej sporządzać nie musisz, niezależnie od tego, czy mieszkasz w Stanach czy w Polsce.

Jeżeli natomiast masz w Polsce inne przychody, poproś o pomoc księgowego. Deklarację podatkową ślesz do dnia 30 kwietnia do urzędu podatkowego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Więcej o rozliczeniu polskich podatków przeczytasz na stronie: www.mf.gov.pl

Jak rozliczać się w Stanach

Jako mieszkaniec Stanów, masz tu nieograniczony obowiązek podatkowy. Powinieneś przychody z Polski (emeryturę, bankowe odsetki czy zyski giełdowe deklarować na amerykańskim zeznaniu podatkowym. Podatków dwa razy nie zapłacisz, bo Polska ma ze Stanami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zapłacone w Polsce podatki odejmujesz częściowo od amerykańskich dzięki kredytowi zwanemu foreign tax credit. Odpis ten obliczany jest na formularzu IRS 1116. Porozmawiaj ze swoim księgowym.

Elżbieta Baumgartner

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2017-03-17

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.