PLUS

Baner

RMD: Najnowsze reguły opróżniania kont IRA

RMD: Najnowsze reguły opróżniania kont IRA

Po osiągnięciu określonego wieku właściciele kont emerytalnych muszą zacząć pobierać wymagane minimalne wypłaty z tradycyjnych kont IRA i 401 (k).

Ustawa SECURE 2.0, która została podpisana w grudniu 2022 r., zmienia od 2023 r. zasady obowiązkowych wypłat. Pomówmy o najważniejszych zmianach legislacyjnych, które dotyczą każdego inwestora mającego emerytalne konta.

Co to jest RMD

Skoro depozyty na IRA były odpisem podatkowym, przepisy wymagają od nas stopniowego opróżniania kont na emeryturze i zapłacenia podatków. W pewnym wieku stopniowa dystrybucja z konta IRA jest obowiązkowa, co nazywa się Required Minimum Distribution (RMD). RMD dotyczy wszystkich rodzajów kont IRA (z wyjątkiem Roth) oraz kwalifikowanych programów emerytalnych z ustaloną wpłatą (qualified retirement plans), takich jak 401(k), 403(b). By uniknąć uogólnień, skupimy się na zwykłym koncie IRA.

Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale stopniowa likwidacja kont musi się odbywać się w określonym wieku i w tempie dyktowanym przez spodziewaną dalszą długość naszego życia (life expectancy).

Wydłużony termin wypłat RMD

Ustawa SECURE Act od 1 stycznia 2020 roku zmieniła zasady obowiązkowych minimalnych wypłat. W przeszłości po osiągnięciu 70 i pół roku życia wpłaty na konta IRA (a także 401(k), 403(b) i 457) były zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie były właścicielowi potrzebne. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek wypłat z kont emerytalnych zaczynał się dopiero po 72. urodzinach.

Ustawa SECURE 2.0, która weszła w życie 29 grudnia 2022 roku, zezwala na opóźnienie przymusowych wypłat z kont emerytalnych zgodnie z następującym harmonogramem: 73 lata począwszy od 1 stycznia 2023 r., 74 lata od 1 stycznia 2030 r. oraz 75 lata od 1 stycznia 2033 roku. Ta zmiana jest korzystna, bo wydłuża czas aprecjacji emerytalnych inwestycji.

Niższe kary

Właściciele kont, którzy nie wezmą RMD we właściwym czasie, mogą zapłacić karę. 

Przed ustawą SECURE 2.0 kara podatkowa wynosiła 50 proc. od wymaganej kwoty, która nie została wypłacona. Na przykład, jeśli nie wycofałeś obowiązkowej raty w wysokości 2,000 dol., musiałbyś zapłacić 50 proc. kary, czyi 1,000 dol. kary.

Ustawa SECURE 2.0 obniżyła karę do 25 proc., a jeśli właściciel konta szybko naprawi błąd, kara spada do 10 proc. Jeśli wykażesz, że zaniedbanie RMD było spowodowane błędem i podejmowane są rozsądne kroki w celu rozwiązania problemu, IRS może całkowicie od kary odstąpić.

Wolno wpłacać na IRA nawet w trakcie RMD

Przed rokiem 2020, po osiągnięciu wieku 70 i pół roku, wpłaty na IRA były zabronione. Teraz możemy kontynuować depozyty na IRA niezależnie od wieku i tego, czy podlegamy pod RMD czy nie, pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym mamy wynagrodzenie z własnej (albo małżonka) pracy najemnej albo z działalności gospodarczej (self-employment). 

Nasuwa się pytanie, jaka kwota będzie dla nas odpisem od przychodu. Otóż kwalifikujące się wpłaty są zmniejszone o wypłaty z planu emerytalnego lub konta. 

Przykład: Na mocy RMD wypłaciłeś z IRA 1,000 dol., ale zdeponowałeś w tym samym roku 3,000 dol., więc od przychodu możesz odpisać 2,000 dol. Mając umiarkowane przychody, możesz też skorzystać z kredytu emerytalnego zwanego Savers’ Credit, który wynosi 50, 20, 10 albo 0 proc. wpłaty w zależności od wysokości zarobków. Uwaga: Savers’ Credit jest non-refundable, co znaczy, że jeżeli twoje zobowiązanie podatkowe jest niższe od kredytu, to kredyt ten pozostanie niewykorzystany.

Więcej: https://www.irs.gov/retirement-plans/plan-participant-employee/retirement-savings-contributions-savers-credit.

Kiedy zacząć wypłaty

Obowiązkowa wypłata z IRA powinna być dokonana do 31 grudnia w roku, kiedy osiągasz określony przepisami wiek (obecnie 73 lata). Jeżeli jest to twoja pierwsza wypłata, dostajesz przedłużenie o trzy miesiące – do 1 kwietnia następnego roku. W takim przypadku pamiętaj, że w tym kolejnym roku dokonujesz dwóch wypłat RMD (do 1 kwietnia i drugą do 31 grudnia), co podniesie twoje przychody i podatki. 

Podatnicy, którzy ukończyli 73 lata, ale jeszcze pracują, mogą odroczyć likwidację kont 401(k) i innych podobnych planów zakładowych do czasu przejścia na spoczynek. Natomiast nie można odroczyć RMD z konta IRA poza wiek 73 (74, 75) lat, nawet jeżeli ciągle się pracuje.

Ile wynosi obowiązkowa rata

Do obliczenia minimalnej wypłaty RMD uwzględnić należy saldo wszystkich posiadanych kont IRA w różnych instytucjach w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Następnie dzieli się tę kwotę przez liczbę lat spodziewanego życia (life expectancy) właściciela. Urząd Podatkowy (IRS) publikuje statystyczną długość życia kobiet i mężczyzn w publikacji 590, Individual Retirement Arrangementswww.irs.gov/pub/irs-pdf/p590.pdf

Przykład: W dniu 31 grudnia masz ukończone 73 lata, a na wszystkich kontach IRA posiadasz 50,000 dol. Według tabeli żywotności pozostało ci 25.6 lat życia. Musisz więc w następnym roku wypłacić z IRA 1,953.12 dol. (50,000 / 25.6). Gdyby beneficjentką konta była żona młodsza od ciebie o ponad 10 lat, użyta byłyby inna tabela, a przewidywany wiek byłby dłuższy - zależny od wieku twojego i żony. 

Uwaga: Większa wypłata w jednym roku nie zwalnia cię z konieczności wybrania co najmniej minimalnej kwoty w roku następnym. W obliczeniu obowiązkowych rat pomagają kalkulatory. W sieci szukaj „RMD calculator”. 

Czy sam musisz pamiętać o wypłatach

Odpowiedź brzmi: nie. To instytucja finansowa, w której trzymamy IRA, ma obowiązek poinformować nas o obowiązku RMD. Środków nie musimy wypłacać w formie gotówki, lecz możemy przelewać je na inny, normalny rachunek bankowy czy inwestycyjny. Płatnik będzie co roku obliczał wysokość minimalnej kwoty i nas informował. Właśnie dlatego, że konta IRA wymagają sporo pracy papierkowej, instytucje finansowe pobierają co roku tzw. custodian fee w wysokości ok. $50 rocznie, a nawet więcej.

Jeżeli powyższe przepisy wydają się skomplikowane, nie przejmuj się. Finansowe instytucje są zobowiązane poinformować cię, ile i kiedy masz wypłacić z kont emerytalnych, by być w zgodzie z przepisami.

Czy można uniknąć RMD

Wbrew powszechnym opiniom, opuszczenie USA czy rezygnacja z amerykańskiego obywatelstwa nie zwalnia cię z obowiązkowych wypłat.

Jedyną metodą uniknięcia obowiązkowych wypłat jest wcześniejsza zamiana tradycyjnego konta IRA na Roth IRA (Roth IRA conversion), którego RMD nie dotyczy. Niemniej będziesz musiał wtedy, po roku konwersji, zapłacić podatki dochodowe od całej przeniesionej kwoty. Konwersja części IRA może mieć sens w roku, gdy twoje przychody nagle spadły. Porozmawiaj o tym ze swoim doradcą podatkowym.

Więcej można znaleźć na witrynie Urzędu Podatkowego: https://www.irs.gov/retirement-plans/plan-participant-employee/retirement-topics-required-minimum-distributions-rmds.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. książki pt.„Amerykańskie emerytury”, poświęconej indywidualnym programom emerytalnym. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2023-03-02

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.