PLUS

Baner

Wygaśniecie numeru ITIN

Wygaśniecie numeru ITIN

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wygaśniecia numeru ITIN - radzi Iwona Podolak.

Które numery zastępcze ITIN wygasną 1 stycznia 2017 roku?
Numery zastępcze ITIN, które wygasną z dniem 1 stycznia 2017 roku to:
- numery zawierające w środku cyfry 78 i 79 (np. 9NN-78-NNNN). Do podatników, których numer zastępczy ITIN wygaśnie IRS wyśle list nr. 5821;
- numery, które nie zostały użyte do rozliczenia podatkowego w roku podatkowym 2013, 2014 oraz 2015.

Pyt. 2: Które numery zastępcze ITIN nie wygasną 1 stycznia 2017r.?
Numery zastępcze ITIN, które nie zawierają w środku cyfr 78 i 79 oraz te, które zostały użyte do rozliczeń podatkowych w latach 2013, 2014 i 2015 nie wygasną 1 stycznia 2017r.

Pyt. 3: Co powinienem zrobić , jeśli mój numer zastępczy ITIN wygaśnie 1 stycznia 2017r.?
Należy odnowić numer zastępczy ITIN jeśli zamierza się złożyć zeznanie podatkowe lub ubiegać się o zwrot podatku po wygaśnięciu numeru oraz jeśli zamierza się używać tego numeru na zeznaniu podatkowym lub roszczeniu o zwrot. Nie powinno odnawiać się numeru ITIN jeśli obecnie posiada się lub kwalifikuje do otrzymania numeru Social Security (patrz Pytanie 12).

Pyt. 4: Kiedy mogę odnowić numer zastępczy ITIN, który wygaśnie 1 stycznia 2017r.?
Od początku października 2016 roku podatnicy, których numer zastępczy wygaśnie 1 stycznia 2017r. mogą rozpocząć proces odnawiania.

Pyt. 5: Jak odnowić wygasający numer ITIN?
Aby odnowić wygasający numer zastępczy ITIN należy przesłać wypełniony formularz W-7 – wniosek o Indywidualny Podatkowy Numer Identyfikacyjny oraz wszystkie dokumenty tożsamości wymagane przez IRS. Zeznanie podatkowe nie jest wymagane do aplikacji o odnowienie numeru. Wnioski o odnowienie należy wysłać pod adres: Internal Revenue Service, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342. (jeśli nie chcesz wysyłać dokumentów do IRS pocztą patrz Pytanie 13, żeby uzyskać więcej informacji)

Pyt. 6: Czy mogę dołączyć kopie moich dokumentów tożsamości z formularzem W-7?
Nie, tylko oryginalne dokumenty tożsamości lub poświadczone kopie dokumentów od agencji wydającej będą akceptowane (Zobacz: www.irs.gov/ITIN)

Pyt. 7: Czy musze odnawiać numer ITIN jeśli nie zamierzam składać zeznania podatkowego ani ubiegać się o zwrot podatku?
Nie, jednakże, w przyszłości kiedy będziesz składał zeznanie podatkowe lub ubiegał się o zwrot (również dotyczy „zależnych” – dependants) konieczne będzie odnowienie numeru ITIN.

Pyt. 8: Używam numeru ITIN tylko do celów informacyjnych, na przykład formularze 1099. Jeśli mój numer zastępczy wygasa to czy musze go odnowić?
Nie, jeśli używasz swojego numeru ITIN tylko do celów informacyjnych i nie zamierzasz składać zeznania podatkowego ani ubiegać się o zwrot podatku, nie musisz starać się o odnowienie numeru zastępczego.

Pyt. 9: Posiadam numer zastępczy zawierający w środku cyfry 78 i 79. Czy mogę odnowić numer ITIN pozostałych członków rodziny nawet jeśli ich numery nie wygasają?
Tak, IRS będzie akceptować formularze W-7 o odnowienie numeru zastępczego wszystkich członków rodziny wymienionych na zeznaniu podatkowym, jeśli co najmniej jeden z nich posiada numer ITIN zawierający w środku cyfry 78 i 79. Jeśli jeden z członków rodziny posiada taki numer zastępczy pozostali członkowie rodziny, którzy otrzymali numer ITIN mogą złożyć formularz W-7 w tym samym czasie.

Pyt. 10: Czy mogę odnowić numer ITIN, mimo że mój obecny numer i numery pozostałych członków rodziny nie wygasają?
Ponieważ Twój numer ITIN nie wygasa i nie ma żadnych konsekwencji podatkowych w związku z tym, należy poczekać i odnowić numer zastępczy wtedy kiedy będzie on wygasał. Tylko numery zastępcze, które wygasną z końcem tego roku i będą ujęte w zeznaniu podatkowym w 2017 roku powinny być odnowione teraz. Aby pomoc podatnikom i jak najbardziej zminimalizować ich obciążenie, wprowadziliśmy harmonogram odnawiania numeru ITIN. Na stronie www.irs.gov/ITIN można sprawdzić harmonogram i przewidywane ramy czasowe do odnowienia numeru zastępczego.

Pyt. 11: Kiedy będzie dostępny zaktualizowany formularz W-7 oraz instrukcje zawierające informacje o odnowieniu?
Spodziewamy się, ze formularz W-7 w zaktualizowanej formie oraz instrukcje będą dostępne we wrześniu 2016 roku. Zaktualizowany formularz oraz instrukcje można znaleźć na www.irs.gov/W7

Pyt. 12: Posiadam numer Social Security (SSN) i nie potrzebuje już numeru zastępczego ITIN, który wygasa. Czy musze odnawiać mój numer ITIN?
Nie, nie należy odnawiać numeru zastępczego jeśli posiada się lub kwalifikuje do posiadania numeru Social Security. Należy powiadomić IRS o tym, ze otrzymany został numer SS i numer ITIN jest już niepotrzebny. Można to zrobić osobiście poprzez stawienie się w najbliższym biurze IRS lub wysłać list, w którym należy wyjaśnić, ze został przypisany numer Social Security i prosi się o polaczenie wcześniejszych rekordów podatkowych z obecnym numerem SS. Jeśli zamierzają Państwo zostanie wysłać list należy umieścić imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny i otrzymany numer zastępczy ITIN, a także kopie karty Social Security, kopie CP 565 oraz jeśli dostępne - zawiadomienie o przypisaniu numeru ITIN (Notice of ITIN Assignment). IRS unieważni numer zastępczy i nie będzie on mógł być użyty przez kogokolwiek innego w przyszłości i polaczy wszystkie wcześniejsze informacje podatkowe złożone pod tym numerem z otrzymanym numerem Social Security. Listy należy wysyłać na adres: Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0057.

Pyt. 13: Czy mam jakieś inne opcje, jeśli nie chce wysyłać pocztą oryginalnych dokumentów do IRS aby odnowić numer zastępczy?
Tak, można uniknąć wysyłania pocztą oryginalnych dokumentów poprzez skorzystanie z usług autoryzowanego agenta (Certified Acceptance Agent – CAA) lub umówienie się na spotkanie w wyznaczonym Centrum Pomocy Podatnika IRS (IRS Taxpayer Assistance Center – TAC). Uprawnienia autoryzowanego agenta CAA posiada pani Iwona Podolak.

Iwona Podolak – Polskie Biuro
85 Passaic Street
Passaic, NJ 07055
tel. 973-777-7711

Pyt. 14: Jaki paszport jest akceptowany dla „zależnych” (dependents) jako niezależny dokument tożsamości?
Od 1 października 2016 roku tylko paszport z data wjazdu do USA będzie akceptowany jako niezależny dokument tożsamości dla „zależnych” (dependents) z krajów innych niż Kanada i Meksyk lub osób pozostających na utrzymaniu wojskowych. Zainteresowani wnioskodawcy będą zobowiązani do przedłożenia wraz z paszportem dokumentacji medycznej w USA dla dziecka poniżej 6 lat lub dokumentacji szkolnej dla dzieci poniżej 18 lat pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy. „Zależni” (dependents) powyżej 18 lat oprócz paszportu mogą przedstawić wyciąg z banku, umowę o wynajem lub rachunek zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy a także adres.

Pyt. 15. Co się stanie jeśli złożę zeznanie podatkowe przed otrzymaniem powiadomienia, ze mój numer ITIN został odnowiony?
Do czasu odnowienia numeru ITIN, zeznania podatkowe z przedawnionym numerem zastępczym będą przetwarzane i traktowane jako złożone w terminie ale będą przetwarzane bez żadnych zwolnień i/lub kredytów a także żadne zwroty nie będą wypłacone do momentu aż numer zostanie odnowiony. Podatnik otrzyma zawiadomienie od IRS wyjaśniające opóźnienie w wypłaceniu zwrotu oraz informacje ze numer zastępczy ITIN musi być odnowiony. Po jego odnowieniu, wszystkie zwolnienia i kredyty będą przetworzone oraz wszelkie zwroty wypłacone. Jeśli numer ITIN nie zostanie odnowiony podatnik może być obarczony odsetkami oraz karami za wszelkie należne podatki będące wynikiem niedozwolonych zwolnień i kredytów.

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2016-10-12

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.