PLUS

Baner

Rozwód w Nowym Jorku - cz.5

Rozwód w Nowym Jorku - cz.5

Złożyliśmy już pozew rozwodowy i dostarczyliśmy wymagane dokumenty osobie pozwanej.

Teraz musimy cierpliwe poczekać, aż druga strona zastanowi się, czy zgadza się na nasze warunki z pozwu rozwodowego, czy zechce z nami walczyć i postawi swoje warunki. Może się tak zdarzyć, iż pomimo wcześniejszych rozmów między małżonkami, po dostarczeniu oficjalnych sądowych dokumentów pozwany/a zmieniają zdanie.

Pozew rozwodowy już na pierwszej stronie informuje, iż pozwany/a ma dwadzieścia dni na odpowiedź lub jeśli zignoruje ten dokument, to powód/powódka będą mogli poprosić sąd o uznanie oświadczenia o dostarczenie osobiste pozwu przez specjalnego serwera, jako dowód, że pozwany/a nie jest zainteresowany/a odpowiedzią na pozew. Dlatego jak wspomniałam w poprzednim wydaniu, warto wyjnająć profesjonalną osobę i doręczyć pozew według przepisów, aby w razie braku ruchu z drugiej strony, będziemy mogli się rozwieść. Inaczej cały proces musimy zaczynać do nowa, a zarazem przedłużamy własne życie w niepotrzebnym stresie.

Stan Nowy Jork rozpoznaje dwa rodzaje rozwodów: sporne i bezsporne.

Sporny powstaje wtedy, gdy pozwany/a odpowiadają na pozew nie zgadzając się z naszymi warunkami rozwodu, a jeszcze dodatkowo składają kontr warunki. Wcale nie oznacza to, iż już musimy udać się do sądu. W pierwszej kolejności adwokaci w sprawie powinni zacząć rozmawiać, negocjować, o czym klienci będą na bieżąco informowani. W międzyczasie strony mogą wymieniać się dokumentami związanymi z małżeńskim majątkiem, zarobkami, dokumentami finansowymi obojga małżonków. Kiedy nie będzie można dojść do żadnego kompromisu, wtedy należy szukać pomocy sądowej i interwencji sędziego, by rozwiązał nasz problem.

Jeśli strony dojdą do konsensusu podczas negocjacji, można spisać umowę rozwiązującą wszystkie aspekty związane z warunkami pozwu i odpowiedzi na niego z drugiej strony. Umowa taka powinna zawierać każde możliwe zdarzenia w przyszłości, powinna przewidywać sytuacje, w których możemy się znaleźć tak, abyśmy byli w stanie pozałatwiać sprawy z tą umową wyłącznie. Najczęściej chodzi o emeryturę, czy prywatne plany emerytalne, żeby nie trzeba było odszukiwać byłego małżonka/ę. Umowa taka powinna również rozwiązywać problematykę opieki nad dziećmi, podział wizytacji, spędzania świąt, jak również wysokość alimentów na dzieci i jeśli przysługują, to alimentów na małżonka/ę.

Natomiast rozwód bezsporny jest zupełnie mniej drastyczny od spornego, opisanego wyżej. W bezspornym najczęściej adwokat powódki/powoda przygotowuje oświadczenie pozwanej/go według informacji otrzymanej od powoda/powódki po rozmowie z małżonkiem/ą. Pozwana/y muszą taki dokument podpisać przed notariuszem publicznym, poświadczając, iż znają zawartość dokumentu i zgadzają się z nim. Rozwód bezsporny może również zawierać umowę małżeńską, która będzie rozwiązywać wszystkie nasze małżeńskie sprawy.

Sądy Nowego Jorku obecnie przeprowadzają wiele rozwodów, szczególnie sądy pięciu dzielnic należących do samego New York City są wręcz oblężone pracą. Rozwody bezsporne, gdzie zostają podpisane dokumenty bez interwencji sądowej, zostają złożone przez adwokata w sądzie ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, zostają sprawdzane przez pracowników sądu i następnie podpisane przez sędziego i taki proces trwa mniej więcej od trzech do dziewięciu miesięcy. Natomiast rozwód sporny, gdzie musimy spotykać się w sądzie może trwać nawet kilka lat.

Joanna Ewa Nowokuński, Esq.

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2015-11-19

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.