PLUS

Baner

Ryzyka wojenne a ubezpieczenia

Ryzyka wojenne a ubezpieczenia

Wojna to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, życia oraz majątku. Czy można się od tego ubezpieczyć?

W warunkach pokoju finansową ochronę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami zapewniają odpowiednio dobrane polisy. Często jednak zadawane jest pytanie, czy podobna ochrona jest możliwa również w extremalnych warunkach, związanych np. z działąniami wojennymi, aktami terroru lub rozruchami.  Czy w przypadku wojny ubezpieczenie pokryje koszty zniszczeń naszego domu? Czy jeśli zostaniemy ranni w wyniku ataku rakietowego obcych wojsk możemy liczyć na odszkodowanie?

Niestety. Każde zwykłe ubezpieczenie - majątkowe, komunikacyjne, na życie lub zdrowie - standardowo wyklucza w polisach ochronę na wypadek szkód powstałych w wyniku wojny lub aktów terroryzmu. Wyłączenia te są standardem na rynkach ubezpieczeniowych. Polisy ubezpieczeniowe, zarówno osobiste, jak i komercyjne nie obejmują pokrycia strat lub szkód spowodowanych lub wynikających z wojny lub działań wojennych, w tym powstań, buntów, rozruchów, strajków i zamieszek. Wojna jest zwykle uważana za nieubezpieczane ryzyko katastroficzne (chociaż niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od wojny) i nie jest objęta ubezieczeniem od terroryzmu. Jedynym rodzajem, które obejmuje obrażenia lub śmierć w wyniku wojny jest odszkodowanie dla pracowników (workers compensention).

Czy działania wojenne są zatem całkowicie nieobecne w ubezpieczeniach? Niekoniecznie. Specjalne polisy mogą oferować ubezpieczenie od ryzyka wojennego niektórym podmiotom, na przykład firmom działającym w niestabilnie politycznie częściach świata, narażonym na podwyższone ryzyko strat w wyniku działań wojennych. Ubezpieczenie ryzyka wojennego może obejmować zagrożenia, takie jak porwania i okup, sabotaż, ewakuacja w nagłych wypadkach, obrażenia pracowników, długotrwała niepełnosprawność oraz utrata lub uszkodzenie mienia i ładunku.  Ponadto niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą obejmować ochronę na wypadek odwołania eventu z powodu wojny. Niektóre kraje mogą wymagać od linii lotniczych posiadania ubezpieczenia od ryzyka wojennego, zanim będą mogły działać w swojej przestrzeni powietrznej lub korzystać ze swoich lotnisk. Branże takie jak lotnictwo czy żegluga morskamogą mieć bardziej szczegółowe opcje ubezpieczenia wojennego, dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Na przykład, polisa transportowa może zrekompensować właścicielowi statku pełny jego koszt w przypadku, gdy rząd przejmie statek. Jeśli działania wojenne zmuszają statek do tymczasowego zatrzymania, ubezpieczenie od ryzykawojennego może pokryć szkody wynikające z tego opóźnienia.

Dlaczego towarzystwa nie chcą ubezpieczać na wyadek wojny? Zdarzenia tego rodzaju trudno poddać statystykom, na których bazują wyliczając wysokość skladki. Niemal niemożliwe jest określenie ryzyka wybuchu konfliktu, czasujego trwania, intensywności, czy wyliczenie maksymalnych kosztów zniszczeń i ewentualne ich pokrycie w całości. Jedną z przasłanek jest masowy charakter i wysokość możliwych strat, które w efekcie mogłyby skutkować brakiem możliwości wypłaty zobowiązań przez zakłady ubezpieczeń. W tego typu sytuacjach ocena ryzyka byłaby utrudniona albo wręcz niemożliwa. Dodatkowo trudno byłoby przeprowadzić na terenie ogarniętym wojną choćby wycenę szkody na ogólnie znanych zasadach. 

Podsumowując, wykupienie osobnego, indywidualnego ubezpieczenia od wojny czy zamachów terrorystycznych jest dla przeciętnego Kowalskiego praktycznie niemożliwe. Niekiedy ubezpieczyciele oferują możliwość dodania specjalnych zapisów do specjalnych umów - tę opcję oferuje jednak niewiele firm i trzeba przy tym liczyć się z indywidualnie negocjowaną polisą oraz wysoką składką.

Jeśli natomiast potrzebują Państwo ubezpieczenia od standardowych ryzyk, w Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy Państwu szeroko pojętą pomoc i doradztwo w ich uzyskaniu. Przebrniemy przez gąszcz dostępnych polis, aby pomóc Państwu zrozumieć ich język i podjąć najlepsza decyzję, omówimy wszystkie zawiłości i kruczkiumowy. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych (commercial auto), odpowiedzialności cywilnej (general lability), pracowniczych (worker's compensation, desability) po ubezpieczenia firmowych budynków i nieruchomości. Otwieramy korporacje i firmy kontraktorskie. Rejestrujemy nazwę biznesu oraz wnioskujemy o numer EIN. Niezależnie jaki biznes chcecie otworzyć, lub już prowadzicie, Greenpoint Insurance zawsze znajdzie dla Was optymalne rozwiązanie, aby biznes był dobrze zabezpieczony, a portfel pełny. By poznać szczegóły dotyczące ubezpieczeń biznesowych, majątkowych czy pakietów pracowniczych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-383-0306.

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2022-04-06

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.