PLUS

Baner

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie ryzyka budowlanego, czyli tzw. Builder’s Risk, to polisa zapewniająca kompleksową ochronę stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych.

Budownictwo to jedna z tych branży, które cechują się wysoką częstotliwością wypadków przy pracy. Podczas wykonywania inwestycji budowlanych nierzadko dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji, w wyniku których jesteśmy narażeni na spore straty materialne. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia potencjalnych szkód związanych z prowadzeniem prac na placu budowy, możemy zaopatrzyć się w specjalnie zaprojektowaną polisę ubezpieczeniową – ubezpieczenie ryzyka budowlanego.

Przychodzi taki moment, kiedy otwiera się plac budowy, że odpowiedzialność prawna spada całkowicie na głównego wykonawcę budowy. Jeśli zawali się dźwig, jeśli robotnik będzie miał wypadek, albo jakość wykonania zostanie poddana w wątpliwość, wykonawca zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie. Wówczas z pomocą przychodzą ubezpieczenia biznesowe – od odpowiedzialności cywilnej, pracownicze czy też chroniące nasze mienie polisy ryzyka budowlanego, będące tematem dzisiejszego artykułu.

Ubezpieczenie ryzyka budowlanego, czyli tzw. Builder’s Risk, to polisa zapewniająca kompleksową ochronę stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ona szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla różnych podmiotów, zaangażowanych w proces realizacji inwestycji tj. dla zleceniodawców, wykonawców lub podwykonawców bądź po prostu właścicieli danej nieruchomości. Ubezpieczenie to doskonale przydaje się w sytuacji, gdy przystępujemy do budowy domu bądź prowadzimy prace polegające na rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie wzniesionego wcześniej budynku.

Zakres ubezpieczenia ryzyka budowlanego obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Są to m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, kradzieży z włamaniem, wad materiałowych, wykonawczych czy defektów w projekcie. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej objętej zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie przedsiębiorca posiada możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie do niego różnego rodzaju klauzul dodatkowych – w zależności od indywidualnych potrzeb. Przykładowo, polisa może pokrywać koszty uprzątnięcia rumowiska powstałego w wyniku zaistnienia określonej szkody bądź ochronę na wypadek powodzi.

Na jaką kwotę ubezpieczyć plac budowy? Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie na podstawie dokonywanej przez agenta oceny ryzyka. Należy jednak pamiętać, że suma ubezpieczenia powinna odpowiadać całkowitej wartości prac, zgodnie z kontraktem budowlanym oraz z uwzględnieniem materiałów, kosztów nabycia nowego sprzętu, maszyn i zaplecza. W odniesieniu do mienia należącego do wykonawcy sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie indywidualnej oceny wysokości możliwych szkód. Ważne jest, aby okres ubezpieczenia obejmował całkowity okres realizacji inwestycji, począwszy od przekazania placu budowy wykonawcy, rozpoczęcia robót lub rozładowania pierwszych materiałów aż do przekazania obiektu inwestorowi lub rozpoczęciu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Należy także mieć na uwadze, że polisa ryzyka budowlanego nie uwzględnia odpowiedzialności cywilnej za szkody cielesne i rzeczowe, wyrządzone osobom nie związanym z procesem budowlanym – w tym celu od wykonawcy wymaga się ogólnej polisy odpowiedzialności cywilnej. Analogicznie, przed odpowiedzialnością z tytułu wypadków przy pracy chroni nas ubezpieczenie pracownicze.

Greenpoint Insurance Brokerage oferuje przedsiębiorcom budowlanym kompleksowe i cenowo dostępne ubezpieczenia mienia w każdym stadium budowy. Dopasowane przez nas polisy zapewnią Państwu bezpieczeństwo i pomyślne przeprowadzenie inwestycji od początku do końca   - co istotne bez ponoszenia żadnych nieprzewidzianych strat. Nasi pracownicy pomogą wybrać odpowiednią firmę ubezpieczeniową oraz zadbają o to, aby zapewnić Państwu jak najlepsze pokrycie w najniższej dostępnej cenie. Niezależnie od tego, czy potrzebujecie Państwo polisy odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pracowniczego czy innego rodzaju ochrony znajdziemy dla Was odpowiednie ubezpieczenie. Jeśli chcecie Państwo otrzymać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc

 

 

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2016-02-08

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.