PLUS

Baner

Obywatelstwo USA

Obywatelstwo USA

Mieszkając na terytorium USA przez dłuższy czas, warto postarać się o uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa.

Tylko te osoby, które posiadają obywatelstwo amerykańskie mogą w pełni korzystać z obowiązujących tam praw publicznych – na przykład przez uczestnictwo w życiu politycznym. Dzięki temu można wpływać na losy kraju, w którym się mieszka. Uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego niesie za sobą wiele korzyści i ułatwień, dlatego warto złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie warunki należy spełnić, by stać się pełnoprawnym obywatelem USA?

Celem otrzymania obywatelstwa amerykańskiego, należy spełnić kilka określonych ściśle warunków, o których napisane jest poniżej. Informacje tutaj zawarte są tylko informacjami poglądowymi i dotyczą warunków, jakie musi spełnić większość osób starających się o obywatelstwo. Dla ludzi niespełniających poniższych kryteriów procedura może przebiegać nieco inaczej.

Podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać obywatelstwo USA

Większość imigrantów, którzy mieszkają na terenie USA, może ubiegać się o obywatelstwo po upływie 5 lat od dnia otrzymania tak zwanej zielonej karty, czyli karty zezwalającej na stały pobyt na terenie USA. Małżonkowie obywateli amerykańskich mogą rozpocząć starania o uzyskanie obywatelstwa już po upływie 3 lat od daty otrzymania zielonej karty pod następującymi warunkami: – aplikant jest w związku małżeńskim z jednym obywatelem USA przez co najmniej 3 lata; – współmałżonek aplikanta posiada amerykańskie obywatelstwo przez okres co najmniej 3 lat.

Oznacza to, że osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem USA przez 3 lata i ta osoba stała się obywatelem 2 lata temu, nie mogą ubiegać się o obywatelstwo, ponieważ nie został spełniony drugi warunek. Wnioski o przyznanie obywatelstwa wraz z kompletem innych, wymaganych dokumentów można składać już na 3 miesiące przed dniem, w którym spełnione zostaną powyższe warunki. Posiadanie zielonej karty nie jest jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony. Oprócz tego osoba posiadająca kartę stałego pobytu musi przez okres 5 lat minimum 2,5 roku przebywać na terenie USA. Osoba, która jest współmałżonkiem obywatela amerykańskiego, musi w ciągu 3 lat posiadania karty stałego pobytu przebywać na terenie USA co najmniej 1,5 roku.

Dodatkowe warunki, które należy spełnić, by móc starać się o obywatelstwo USA

Osoby składające wnioski muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie i udowodnić swoją nienaganną postawę (Good Moral Character). Jeśli aplikant miał w przeszłości kłopoty z prawem i był na przykład aresztowany, wszystkie te przypadki muszą zostać dokładnie zbadane i rozpatrzone indywidualnie przez adwokata imigracyjnego, zanim wpłynie wniosek do Urzędu Imigracyjnego. Na uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego nie kwalifikują się osoby, które popełniły w przeszłości ciężkie przestępstwa. Oprócz posiadania nienagannej opinii społecznej należy wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii USA oraz struktury tego kraju. Obowiązuje również warunek pełnoletności, czyli aplikant musi mieć ukończone 18 lat.

Większość osób musi również poszczycić się co najmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Są jednak takie sytuacje, w których dana osoba może zdawać egzamin na obywatela w języku polskim. Jacy kandydaci mogą zdawać egzamin na obywatelstwo amerykańskie w języku polskim? Jeśli aplikant spełnia któryś z poniższych warunków, może przystąpić do egzaminu na uzyskanie obywatelstwa napisanego w języku polskim: - ukończone 50 lat oraz posiadanie zielonej karty przez co najmniej 20 lat; - ukończone 55 lat oraz zielona karta posiadana przez co najmniej 15 lat; - skończone 65 lat oraz zielona karta wydana najwcześniej 20 lat temu.

Osobom spełniającym ostatni warunek przysługuje ponadto uproszczona wersja testu. Automatyczne przyznanie obywatelstwa dla dzieci Prawo o obywatelstwie USA jest bardzo skomplikowane i ulegało wielu zmianom przez ostatnie dziesięciolecia. Obowiązująca obecnie ustawa została zmieniona po raz ostatni 27 lutego 2001 (Child Citizenship Act of 2000). Jeśli osoba ukończyła 18 lat w dniu 27 lutego 2001 roku lub później, automatycznie staje się obywatelem USA, jeżeli spełnione są warunki: – co najmniej jeden z rodziców jest obywatelem USA; – dziecko nie ukończyło 18 roku życia i nie posiada współmałżonka; – dziecko przebywa na terenie USA pod prawną opieką rodzica, który posiada obywatelstwo amerykańskie; – dziecku została wydana „zielona karta” (karta stałego pobytu). Osoby, które uzyskały pełnoletność, czyli 18 lat przed 27 lutego 2001 stają się automatycznie obywatelami USA, jeżeli zanim ukończyli 18 rok życia: – jeden z rodziców stał się naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych; – zapadła decyzja o przyznaniu dziecku zielonej karty; – dziecko nie było w związku małżeńskim i ponadto: – drugi rodzic otrzymał obywatelstwo USA, nim dziecko uzyskało pełnoletność (18 lat), lub jeżeli dziecko nie urodziło się w związku małżeńskim, jego matka była obywatelem naturalizowanym, lub drugi z rodziców dziecka nie żyje lub rodzice dziecka są po rozwodzie, a prawna opieka nad dzieckiem została przyznana naturalizowanemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych.

Prawo o przyznawaniu obywatelstwa amerykańskiego jest bardzo zawiłe i skomplikowane. Starając się o taki dokument, który otwiera wiele drzwi i ułatwia załatwienie wielu spraw, warto zasięgnąć porady specjalisty. Z pomocą przyjdzie na pewno adwokat imigracyjny New York, który pomoże wypełnić stosowne dokumenty i udzieli odpowiednich wskazówek przed egzaminem. Korzystając z pomocy specjalisty, zwiększa się swoje szanse na uzyskanie obywatelstwa. Niniejszy artykuł ma charakter poglądowo – informacyjny i nie jest poradą prawną. Celem uzyskania takowej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Ilasz & Associates to uznana, międzynarodowa Kancelaria Adwokacka, gdzie swoje usługi świadczy amerykański adwokat Liwiusz Ilasz, znany oraz ceniony w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce za profesjonalizm, wysokie kwalifikacje oraz nieszablonowe podejście do klienta. Polacy mieszkający za granicą mogą zgłosić się w przypadku spraw rozwodowych, deportacji czy obsługi prawnej firm. Sprawy w USA związane z imigracją oraz obywatelstwem to doradztwo związane z azylem politycznym, odmowie wydania wizy czy reprezentowanie przed urzędem imigracyjnym oraz konsulem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw migracji między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Dzięki nam otrzymają Państwo możliwość zdobycia karty obywatela. Dodatkowo oferujemy Państwu także pomoc w przypadku problemów z prawem karnym. Specjalnie dla Państwa otworzyliśmy nowoczesne biuro w centrum Warszawy, gdzie przyjmuje mecenas Liwiusz Ilasz.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 973-773-9060.

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2019-07-23

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.