PLUS

Baner

Ubezpieczenia jachtów, statków, łodzi, sprzętu pływającego

Ubezpieczenia jachtów, statków, łodzi, sprzętu pływającego

Żeglarstwo to wspaniała przygoda. Trzeba je jednak uprawiać odpowiedzialnie i z głową – planować kurs i sprawdzać warunki pogodowe.

Na sytuacje, których przewidzieć nie można, przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenie jachtów.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • jachty (żaglowe, żaglowo-motorowe, motorowe, w tym skutery wodne), które są zarejestrowane i dopuszczone do żeglugi śródlądowej,
 • inny sprzęt wodny np: kajaki, łodzie.

Ubezpieczenie działa:

 • na wodach śródlądowych,
 • w czasie rejsów turystycznych, sportowych i szkoleniowych (w tzw. okresie eksploatacji),
 • w czasie remontu lub zimowania (w tzw. okresie wyłączenia z eksploatacji),
 • w przypadku transportu lądowego jachtu.

Dodatkowa ochrona może zostać udzielona na czas udziału w regatach i innych zawodach sportowych. Umowę możesz zawrzeć na rok.

Suma ubezpieczenia – jest górną granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Mówiąc potocznie jest to maksymalna kwota, do jakiej ubezpieczony jest jacht.

Pamiętajmy, że suma ubezpieczenia powinna odzwierciedlać możliwie trafnie wartości jachtu, gdyż ubezpieczyciele stosują zasadę proporcji przy wypłacie odszkodowania. Ma to znaczenie w przypadku ubezpieczenia jachtów przez osoby fizyczne, gdzie jako wartość jachtu przyjmuje się jego wartość rynkową. W razie niedoubezpieczenia, tj. zadeklarowania przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia poniżej faktycznej wartości jachtu, odszkodowanie zostaje zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej całkowitej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

W odwrotnej sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jachtu będzie wyższa od jego wartości, w większości przypadków, otrzymamy w przypadku szkody całkowitej kwotę odpowiadającą wartości jachtu z dnia szkody, a nie wartość zadeklarowaną do ubezpieczenia, jak mogłoby nam się wydawać. Tym samym, podanie przez nas wartości wyższej ani niższej nie jest dla korzystne. 
Zakres ubezpieczenia - jest elementem określającym zakres zdarzeń, od których jesteśmy ubezpieczeni. W przypadku większości ubezpieczycieli zakres kompleksowego ubezpieczenia jachtów i żeglarzy ten jest mocno do siebie zbliżony. Powinien on jednak zawsze być możliwie szeroki i obejmować:

 • uszkodzenie lub zniszczenie jachtu wraz z osprzętem powstała podczas żeglugi,
 • podczas postoju, manewrowania oraz podczas okresu wyłączonego z użytkowania,
 • szkody w czasie transportu jachtu (kolizja, wypadek, kradzież),
 • pokrycie kosztów ratunku jachtu dotkniętego szkodą,
 • pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • zabezpieczenia przed szkodą jachtu w razie jego bezpośredniego zagrożenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego.

Udział własny w szkodzie tzw. deductible – dobrze jak jest najmniejszy lub go nie ma wcale. Jest to określona procentowo lub kwotowo część partycypacji naszej w kosztach szkody. Jeśli decydujemy się na ten zapis, odszkodowanie nasze będzie pomniejszone o tę kwotę. 

Warto przypominiec, ze Royal Crown Realty, której brokerem od wielu lat jest Pani Grażyna Torbus, zajmuje się również sprzedażą i kupnem domów oraz innych nieruchomości, w tym budynków komercyjnych.

Bardzo prosimy szczegółowe pytania kierować bezpośrednio do CHOICE INT. AGENCY I ROYAL CROWN REALTY 348 Main Ave Wallington, NJ 07057 lub pod nr telefonu 973-773-7448.

Grażyna Torbus

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2019-06-04

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.