PLUS

Baner

Dzień w sądzie

Dzień w sądzie

Dobrze wiedzieć, czego się tam spodziewać, aby dzień w sądzie nie zamienił się w tzw. „sądny dzień".

Chwila nieuwagi na drodze, błąd kierowcy, a potem zatrzymanie przez policję, kontrola dokumentów i mandat - to najczęstszy scenariusz, który kończy się wizytą w sądzie miejskim. Dla wielu osób będzie to pierwszym takim wydarzeniem w życiu, a zatem powodem do strachu, nerwów i stresu. Jeśli spotkała cię ta „przyjemność” i czeka cię wizyta w sądzie miejskim (Municipal Court) dobrze wiedzieć, czego się tam spodziewać, aby dzień w sądzie nie zamienił się w tzw. „sądny dzień”.

Najważniejsza rada dla osób, które nie znają dobrze angielskiego to, aby wcześniej zawiadomiły o tym sąd i poprosiły o tłumacza.

Oto zasady „ etykiety sądowej”:

  • Warto być punktualnym i przybyć do sądu, zanim rozpocznie się sesja.
  • Przed wejściem do budynku należy wyłączyć lub wyciszyć telefon.
  • Po wejściu zgłosić się do personelu sądu – najczęściej będzie to sekretarz sędziego siedzący na podium.
  • Postępowanie sądowe jest nagrywane, więc na sali należy zachować ciszę, aby nie zakłócać nagrań i nie narażać się na upomnienie ze strony policjanta sądowego, czyli szeryfa.
  • Sędzia - po zabraniu miejsca na podium, wygłosi uwagi wstępne, w których wyjaśni kwestie procedury sądowej i praw oskarżonego, oraz odczyta obowiązujące kary za przestępstwa lub wykroczenia. Zazwyczaj też poinformuje o kolejności wywoływanych spraw.
  • Osoby pozwane wywoływane są po nazwisku, w ustalonym porządku spraw.

We wszystkich sądach pierwszeństwo otrzymują sprawy z udziałem adwokatów, ponieważ ich praca często wymaga obecności w kilku sądach w ciągu tego samego dnia.

Sprawa nie musi odbyć się w wyznaczonym dniu - może zostać odroczona przez Sędziego, jeśli przedstawimy ważne powody osobiste, lub jeśli chcemy uzyskać czas na wynajęcie prywatnego adwokata lub obrońcy z urzędu. Jeśli sprawa dotyczy sporu między pozwanym a inną osobą, sędzia może nakazać spotkanie z mediatorem w celu podjęcia próby rozwiązania sporu bez ingerencji sądu.

Nie każda sprawa musi zakończyć się rozprawą przed Sędzią. Bardzo częstym rozwiązaniem jest porozumienie o dobrowolnym przyznaniu się do winy (Plea Agreement). W tym celu należy spotkać się z prokuratorem, czyli adwokatem reprezentującym stan (state attorney). Zanim przed Sędzią ustosunkujemy się do zarzutów, czyli przyznamy lub nie przyznamy się do winy, będziemy mieli możliwość przeprowadzić rozmowę z prokuratorem i zawrzeć ugodę. Porozumienie z prokuratorem polega na złagodzeniu zarzutu w zamian za przyznanie się do winy. Zawarcie ugody jest dobrowolne, a po przyjęciu warunków zaproponowanych przez prokuratora, w dalszym ciągu musimy stanąć przed Sędzią, który dokona stwierdzenia winy i zdecyduje o karze. Przyznanie się do winy musi być poparte faktami i zatwierdzone przez sąd, a zatem Sędzia zada nam najpierw szereg pytań dotyczących danego incydentu. Jeśli po przyznaniu się do winy otrzymamy karę grzywny, musi być ona na ogół uregulowana tego samego dnia, ale jeśli kwota jest duża, można zwrócić się do Sędziego z prośbą o rozłożenie jej na raty.

Warto też wiedzieć, że nie wszystkie wykroczenia wymagają stawiennictwa w sądzie. Można wcześniej zapoznać się przez Internet z konsekwencjami danego wykroczenia, dokonać płatności przez NJMC direct.com. i „mieć to z głowy”. No i można też nie przyznać się do winy i przeprowadzić rozprawę. Ale to temat na kolejny artykuł.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych we wrześniu 2018
Pierwsza preferencja:
Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 04/08/2011
Druga preferencja:
A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów - 07/22/2016
B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów -  11/01/2011
Trzecia preferencja:
Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 05/01/2006
Czwarta preferencja:
Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami - 06/08/2005

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2018-09-10

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.