PLUS

Baner

Małżeństwo a zielona karta

Małżeństwo a  zielona karta

„Czy mogę zgłosić do urzędu imigracyjnego fakt, że małżonek poślubił mnie wyłącznie po to, by otrzymać zieloną kartę?

Podczas wielu udzielanych przeze mnie porad prawnych odpowiadałam na następujące pytanie: „Czy mogę zgłosić do urzędu imigracyjnego fakt, że małżonek poślubił mnie wyłącznie po to, by otrzymać zieloną kartę?”. Nic dziwnego, że dana osoba w takiej sytuacji czuje się oszukana, zwłaszcza gdy deklaracje „małżonka” o głębokim uczuciu, miłości czy chęci spędzenia życia razem, okazują się nieprawdziwe. Na tak postawione pytanie nie ma prostej odpowiedzi, niemniej jednak można z całą pewnością powiedzieć, że pozbawienie danej osoby zielonej karty z powyższego powodu, wymaga przedstawienia bardzo konkretnych dowodów. Co więcej, zgłoszenie takiego zdarzenia może spowodować wszczęcie dochodzenia, jeśli obie strony dopuściły się popełnienia przestępstwa oszustwa.

Generalnie rzecz biorąc osoba, która wprowadza inną osobę w błąd, pozoruje miłość do drugiej strony, a następnie doprowadza do zawarcia małżeństwa, zwykle jest bardzo dobrze poinformowana oraz świadoma, co należy robić i mówić przed zawarciem związku małżeńskiego. Zawarcie tego rodzaju „małżeństwa” jest zwykle poprzedzone wnikliwą analizą przepisów prawa i pozyskaniem gruntownej wiedzy, zwłaszcza co do okoliczności, że związek taki powinien trwać przynajmniej dwa lata. Z chwilą wypełnienia petycji, z chwilą pierwszej rozmowy małżonków z urzędnikami, a następnie z chwilą pozyskania aprobaty ze strony USCIS, małżonek starający się o regulowanie jego statusu na terenie USA, otrzymuje jedynie tymczasową zieloną kartę, która ważna jest przez okres dwóch lat.

Dopiero po dwóch latach trwania małżeństwa, para może złożyć kolejny wniosek w celu „usunięcia barier”, czyli ażeby pozyskać zieloną kartę ważną przez okres 10 lat. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i inne dowody, które potwierdzą, że małżeństwo zawarte zostało w dobrej wierze (autentycznie). Jeżeli dowody z dokumentów okażą się wystarczające, urząd imigracyjny może poprzestać na ich analizie, nawet bez przeprowadzania dodatkowej rozmowy/wywiadu z małżonkami. Jeżeli zaś urzędnik poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, wówczas para jest wzywana listownie na dany termin, celem stawienia się w siedzibie urzędu i wzięcia udziału w przesłuchaniu. Proces pozyskania Zielonej Karty na stałe (lat 10) może trwać nawet ponad rok. Z tego właśnie powodu urząd imigracyjny wystawia specjalny dokument, umożliwiający małżonkowi starającemu się o zieloną kartę, legalny pobyt w USA, a także podróżowanie za granicę.

Po uzyskaniu zielonej karty na stałe, małżonek może z łatwością wystąpić o rozwód, albowiem pozostawanie w związku małżeńskim nie jest konieczne, aby taką kartę utrzymać. Jeżeli natomiast małżonkowie chcą pozyskać obywatelstwo USA, to po posiadaniu zielonej karty przez okres minimum 3 lat i wciąż pozostając w związku małżeńskim, wypełniają wniosek/formularz N-400. Dla porównania, osoby nie pozostające w związku małżeńskim, muszą posiadać zieloną kartę przynajmniej 5 lat, ażeby ubiegać się o obywatelstwo USA. Posiadanie statusu obywatela USA umożliwia „sponsorowanie” rodziców, którzy zamieszkują w USA nielegalnie lub „innego” małżonka.

Reasumując, nie istnieje proste rozwiązanie sytuacji, w której dochodzi do oszustwa, albowiem mamy przeświadczenie, że dana osoba poślubiła nas wyłącznie po to, by uregulować swój status na terenie USA i otrzymać zieloną kartę. Z całą jednak pewnością powiedzieć można, że zawieranie tego typu małżeństw jest dość powszechnym przestępstwem, zwłaszcza biorąc pod rozwagę fakt, że niewiele jest innych możliwości prawnych, by zalegalizować pobyt na terenie USA, gdy wiza utraci ważność.  

Oprócz zgłaszania oszustwa do imigracji, też możemy wystąpić o unieważnienie związku małżeńskiego na podstawie oszustwa zamiast rozwodu. Jeśli sąd unieważnił małżeństwo wtedy można podważyć zieloną kartę zdobytą na podstawie sponsorowania przez małżonka. Za tydzień opiszę proces sądowy o unieważnienie związku małżeńskiego, czyli annulment of marriage. Pamiętać jednak należy, że każdy przypadek jest odmienny i w takiej sytuacji zawsze należy zasięgnąć konsultacji prawnej, do czego zachęcam.

Mec.   Joanna Ewa Nowokuński

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2018-06-12

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.