PLUS

Baner

Po rozwodzie chciałabym wrócić z dziećmi do Polski. Czy jest to możliwe?

Po rozwodzie chciałabym wrócić z dziećmi do Polski. Czy jest to możliwe?

W sytuacji gdy zapada decyzja o złożeniu pozwu o rozwód do sądu, małżonek, który jest silnie związany z Polską, po rozwiązaniu małżeństwa najczęściej chce powrócić do kraju.

Podczas konsultacji prawnych częstokroć spotykam się z poróżnionymi małżonkami, znajdującymi się w trakcie sprawy o rozwód, gdzie konflikt koncentruje się wokół jednego zagadnienia - władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i ustalaniem miejsca jego pobytu. Bardzo często małżonkiem jest kobieta lub mężczyzna, której/którego całe dotychczasowe życie toczyło się w Polsce, a jedynym powodem przyjazdu do USA była chęć poślubienia „amerykańskiego” małżonka (który na marginesie może być oczywiście Polakiem) i rozpoczęcia życia z nim w nowym kraju. Wielokrotnie osoby takie podążając za głosem serca zostawiają w Polsce swoich najbliższych: rodzinę, przyjaciół, a także życie zawodowe.

W sytuacji gdy zapada decyzja o złożeniu pozwu o rozwód do sądu, małżonek, który jest silnie związany z Polską, po rozwiązaniu małżeństwa najczęściej chce powrócić do kraju, albowiem poza małżonkiem, z którym się rozwodzi nie ma w USA osób bliskich ani żadnego związku zawodowego, emocjonalnego czy kulturowego z tym krajem. Oczywiście sam powrót do Polski nie nastręcza żadnych trudności, za wyjątkiem jednak sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci. Po rozwodzie każdy z małżonków może mieszkać i generalnie przebywać w kraju, który mu odpowiada. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy jak wskazałam powyżej, małżonkowie mają małoletnie dzieci, albowiem zgodnie z przepisami prawa rodzic nie może zabrać dziecka do innego kraju (tu: Polski) bez zgody drugiego rodzica albo zgody właściwego sądu (w razie niemożności pozyskania zgody drugiego rodzica). Wyjazd z USA wraz z dziećmi bez uprzedniej zgody drugiego rodzica bądź bez zgody sądu jest równoznaczny z uprowadzeniem dziecka.

Jeżeli rodzic mimo to zadecyduje o opuszczeniu USA wraz z dzieckiem/dziećmi i jakimś sposobem uda mu się to zrealizować, wówczas spełnione są podstawy faktyczne i prawne do zastosowania Konwencji Haskiej. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. jest wielostronnym aktem prawa międzynarodowego podjętym na Konferencji Haskiej Międzynarodowego Prawa Prywatnego i ma na celu zagwarantowanie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, z którego zostało bezprawnie wywiezione. Zarówno Polska, jak i USA są sygnatariuszami tego aktu prawnego, co oznacza, że obowiązuje on w obu tych krajach.

Jak wynika z powyższego konsekwencje opuszczenia USA wraz z dziećmi bez zgody drugiego rodzica lub sądu mogą być bardzo dotkliwe. Zmiana miejsca pobytu dziecka powinna być w takim przypadku przedmiotem ustaleń w toku sprawy o rozwód. Jeżeli zmiana miejsca pobytu wraz z dzieckiem po rozwodzie jest bardzo ważną kwestią dla jednego z małżonków, należy bezzwłocznie skonsultować się z prawnikiem. Konieczność ta wynika z tego, że decyzje co do wyjazdu z dzieckiem, które są jednostronne, podjęte pod wpływem emocji oraz bez uzyskania niezbędnych zgód, mogą spowodować konsekwencje w postaci utraty prawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub porady prawnej proszę o kontakt z moim biurem prawnym na nr telefonu: 347-743-9058 lub mailowo na adres: joanna@jenlawgoup.com

Joanna Ewa Nowokuński, Esq.

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2018-06-07

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.