PLUS

Baner

Dziecko a podatki

Dziecko a podatki

Jeżeli twoje dziecko otrzymało jakiś przychód na swoje nazwisko, to i ono może mieć podatkowe zobowiązania.

Kiedy dziecko rozlicza się z podatków

Dziecko będące na naszym utrzymaniu, niezależnie od wieku, powinno mieć rozliczone podatki w każdej z następujących okoliczności:

  • Dziecko zarobiło z pracy najemnej (earned income) więcej, niż wynosi w danym roku standardowy odpis (standard deduction).
  • Otrzymało ponad 1,050 dol. w formie odsetek, dywidend, zysków kapitałowych czy innego przychodu z inwestycji (unearned income).
  • Zarobiło z pracy na własny rachunek (self-employment) ponad 400 dol., gdyż powyżej tego limitu należy płacić składki na Social Security i Medicare (self-employment tax).

Zeznanie podatkowe warto sporządzić wtedy, gdy w pracy odprowadzano nastolatkowi podatki i należy mu się ich zwrot.

Sporządzenie dla dziecka jego własnego zeznania podatkowego przeważenie nie odbija się negatywnie na deklaracji rodziców, bo oni ciągle mają dziecko na utrzymaniu i korzystają z odpisu na dziecko zwanego personal exemption (do roku 2017, bo w roku podatkowym 2018 personal exemption znika). Przepisy komplikują się, gdy dziecko ma jednocześnie wynagrodzenie z pracy i przychód z inwestycji, o czym warto porozmawiać ze swoim księgowym.

Gdy junior dostał W-2 z pracy

Gdy nastolatek był zatrudniony jako pracownik i otrzymywał wynagrodzenie (wages), to musi przedłożyć zeznanie podatkowe, jeżeli zarobił w danym roku więcej niż wynosi ulga standardowa (standard deduction) osoby samotnej, która w roku podatkowym 2017 wynosi 6,350 dol., a w roku 2018 - 12,000 dol.

Na przykład piętnastoletnia Ola zarobiła w tym roku w sklepie 1,200 dol., a szesnastoletni Maciek pracował w weekendy i podczas wakacji u McDonalda i zarobił 6,990 dol.. Ola nie musi się rozliczać z podatków, a Maciek musi.

Gdy nastolatek otrzymał z pracy druczek W-2, musi złożyć swoje własne rozliczenie podatkowe. Rodzice nie mogą dodać wynagrodzenia dziecka na swojej podatkowej deklaracji. Rozliczenie podatkowe nastolatka jest niezbędne, żeby otrzymał zwrot podatków nadmiernie odprowadzonych przez pracodawcę.

Co to jest kiddie tax

Przepisy są inne, jeżeli junior ma przychód ze źródeł innych niż praca zarobkowa: odsetki, dywidenty, zyski kapitałowe (unearned income). Mówimy tu o dziecku, które jest na twoim utrzymaniu i ma poniżej 19 lat (albo poniżej 24 lat, jeżeli jest studentem). Oto przepisy:

  • Pierwsze 1,050 dol. odsetek (dywidend) jest zwolnione od podatków.
  • Przychód w przedziale 1,050.01 do 2,100 dol. rocznie jest opodatkowany zgodnie z przedziałem podatkowym dziecka (10%)
  • Przychód powyżej 2,100 dol. opodatkowany jest zgodnie z przedziałem podatkowym rodziców, co nazywa się kiddie tax.

Przychód należy do dziecka, jeżeli konto w finansowej instytucji jest otwarte na jego nazwisko i na jego numer Social Security. Jeżeli masz rachunek wspólny z dzieckiem (joint account), gdzie twoje nazwisko jest pierwsze, to bank zgłasza odsetki do IRS na twój numer Social Security i ty jesteś odpowiedzialny za podatki.

Gdy dziecko osiągnie 19 lat (albo 24, gdy studiuje), wszystkie jego zarobki są opodatkowane zgodnie z jego przedziałem podatkowym, który będzie niższy od przedziału rodziców.

Gdy dziecko zarobi ponad 1,050 dol. z inwestycji

Przykład: Powiedzmy, że Jaś ma 11 lat, a jego troskliwy dziadek otworzył mu znacznie konto inwestycyjne UGMA (Uniform Gift to Minors Account). W ostatnim roku fundusze powiernicze przyniosły 1,200 dol. zrealizowanych zysków inwestycyjnych.

Powyżej 1,050 dol. niezarobionego dochodu (unearned income) najbardziej opłaca się rozliczyć dziecko oddzielnie. Jeżeli chcesz uwzględnić przychód dziecka na swoim zeznaniu, wypełniasz IRS Form 8814, Parent’s Election to Report Child’s Interest and Dividends i załączasz go do swojego raportu 1040, ale wtedy tracisz odpis wysokości 1,050 dol. Lepiej sporządzić dla dziecka oddzielną deklarację (patrz poniżej).

Rodzice przygotowują dla Jasia oddzielne zaznanie, gdzie wstawiają inwestycyjny przychód: odsetki bankowe, dywidendy, czy capital gains distribution. W zależności od rodzaju przychodu, posługują się odpowiednimi załącznikami, np. Schedule D. Pierwsze 1,050 dol. przychodów inwestycyjnych Jasia jest wolne od podatków.

Jak wypełnić podatkową deklarację dziecka

Podatkowa sytuacja naszego gimnazjalisty, który dorabiał w lecie jest bardzo prosta, więc stosujemy formularz 1040EZ. Zaznacza się, że dziecko jest samotne (single) i nie ma osób na utrzymaniu (dependents), a jest na utrzymaniu rodziców. Kwotę wynagrodzenia z druku W-2 wstawia się w wierszu 1, odsetki z druku 1099-INT w wierszu 2.

Nastolatek da radę sporządzić rozliczenie sam. Dla małego dziecka ty wypełniasz deklarację i dajesz mu do podpisania. Jeżeli dziecko jeszcze nie umie pisać, składasz podpis za niego: „Jaś Kowalski, by [tu twój podpis] parent for minor child”.

Najprościej rozliczyć podatki przy pomocy komputera. IRS umożliwia za darmo sporządzenie federalnego zeznania podatkowego na sieci pod adresem www.irs.gov. Można też kupić program TurboTax (www.TurboTax.com) i rozliczyć podatki dla siebie i całej rodziny.

Przychód dziecka ponad 2,100 dol. z inwestycji

Gdy dziecko poniżej lat 19 (albo 24, jeżeli jest na studiach) ma przychód inwestycyjny (unearned income) powyżej 2,100 dol., to jest on opodatkowany zgodnie z przedziałem podatkowym rodziców (kiddie tax). Do głównego formularza podatkowego dziecka 1040 dołącza się wtedy druk IRS Form 8615, Tax for Certain Children Who Have Unearned Income.

Przestroga: Bogate dziecko ma mniejsze szanse na otrzymanie pomocy studenckiej. Z tego powodu warto, by dziecko nie miało własnych pieniędzy pod koniec roku, w którym jest w jedenastej klasie, gdyż podanie o pomoc studencką wymaga wyjawienia sytuacji finansowej rodziny na dzień 1 stycznia. O szczegóły pytaj swego doradcy podatkowego.

Junior zarabia na własną rękę

Jeżeli junior dostał druczek 1099-MISC, to z podatkowego punktu widzenia jest samozatrudniony (self-employed). Gdy druk 1099-MISC opiewa na kwotę mniejszą niż 400 dol., młodzian nie musi nic robić. Gdy kwota na 1099-MISC jest wyższa, nastolatek musi sporządzić deklarację podatkową i zapłacić składki na Social Security i Medicare (self-employment taxes) oraz ewentualne podatki dochodowe.

Przykład: Marek roznosił w lecie broszury reklamowe. Pod koniec roku dostał druczek 1099-MISC na kwotę tysiąca dolarów. Skoro jest to powyżej limitu 400 dol, Marek sporządza zeznanie podatkowe. Marek zarobił za mało, żeby płacić podatki dochodowe, ale dłużny jest składki na Social Security.

Absurd nakazu płacenia podatku Social Security od małych kwot polega na tym, że młodemu człowiekowi nie zostanie zaliczony nawet jeden kwartał stażu pracy, bowiem trzeba zarobić 1,300 dol. na kwartał w roku 2017 i 1,320 dol. w roku 2018. Limit ten jest co roku podwyższany.

Młody przedsiębiorca

Ucieczkę przed podatkami dają odpisy podatkowe, do których uprawnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Młody przedsiębiorca może odjąć od przychodu koszty poniesione na jego uzyskanie.

Przykład: Adam jest studentem, dorabia sprzedając rzeczy na Ebay, a do tego sprzedaje koszulki na witrynie Zazzle. Od Ebay otrzymał formularz 1099-MISC informujący go, że w ostatnim roku zarobił tam 650 dol., a od Zazzle - na kwotę 270 dol. W sumie Adam zarobił w minionym roku 920 dol., ponad 400 dol., więc powinien sporządzić deklarację podatkową (patrz poniżej).

Czy Adam ma rozliczyć cały swój przychód z podatków? Otóż niekoniecznie. W minionym roku Adam kupił sobie laptop i drukarkę, na które wydał w sumie ok. 1,600 dol. Jeżeli Adam używa ten sprzęt w połowie do celów prywatnych, a w połowie do działalności gospodarczej, to może odpisać od przychodu połowę zapłaconej kwoty, czyli 800 dol. Jak to zrobić, wyjaśniam poniżej.

Uwaga: Przepisy podatkowe stanowią, że każdy przychód podlega przepisom podatkowym, niezależnie, czy podatnik otrzymał go w formie czeku, przelewu czy gotówki.

Babysitting

Większość nastolatków dorabia opiekując się dziećmi sąsiadów. Przepisy są uproszczone zarówno dla młodych babysitters jak i ich pracodawców.

Babysitter zalicza się do pracowników domowych (household employees). Gdy nastolatek (poniżej 18 lat albo student) pracuje jako domowy pracownik, to pracodawca nie musi odprowadzać podatków na Social Security i Medicare. Również babysitter nie jest dłużny podatków dla samo zatrudnionych (self-employment tax) – czyli na Social Security i Medicare.

Większość pracodawców zatrudniających dorywczo opiekuna do dziecka, płaci mu gotówką i nie wystawia ani W-2 ani 1099. Co robić w takiej sytuacji, żeby być zgodnie z przepisami? Niezależnie od formy zapłaty, babysitter może rozliczyć się jako osoba samo zatrudniona (self-employed), co wyjaśnione jest powyżej. Ale jeżeli ma poniżej 18 lat albo jest studentem, to płacić podatków na Social Security i Medicare nie musi.

Wniosek: Nastolatek w wieku poniżej 18 lat (albo student) nie musi słać deklaracji podatkowej, jeżeli zarobił jako babysitter mniej niż wynosi standard deduction w danym roku –6,350 dol. w roku 2017 i 12,000 dol. w roku 2018.

Konto emerytalne dziecka

Młoda osoba, która zarobkuje, ma prawo do wpłat na konto emerytalne. Najbardziej opłacalne jest konto Roth IRA (a nie IRA), bowiem dziecko nie potrzebuje odpisu podatkowego, a pieniądze będą mu rosły na Roth IRA zupełnie bezpodatkowo.

Więcej na ten temat w artykule pt. Dlaczego Roth IRA dla dziecka, zamieszczonym w przeszłości na tych łamach. Szukaj go na sieci.

Jak wypełnić podatkową deklarację dziecka-przedsiębiorcy

Jeżeli młody człowiek dostał druk 1099-MISC od pracodawcy, to powinien wypełnić swoją deklarację podatkową. Rodzice nie mogą wziąć tego przychodu na swoje własne rozliczenie. Na głównym druku podatkowym 1040 zaznacza się, że junior jest samotny (single) i nie ma osób na utrzymaniu. Do 1040 załącza się Schedule C oraz Schedule SE. Podatkowa sytuacja naszego dziecka bywa przeważnie bardzo prosta, więc najstosowniejszy jest formularz 1040EZ.

Adam z przykładu powyżej zarobił na własną rękę 920 dol., ale miał 1,600 wydatków, z których połowę może wpisac w koszty uzyskania przychodu. Wypełnia więc załącznik Schedule C, z którego wynika, że jego dochód netto wynosi tylko 120 dol. (920 – 800). Od takiej kwoty nie ma ani składek Social Security ani podatków dochodowych, ale zeznanie podatkowe posłać trzeba. Gdyby Adam zaniedbał jego wysłania, komputer IRS znalazłby druk 1099-MISC wysłany przez pracodawcę i stwierdziłby jego brak na deklaracji podatnika.

Najprościej rozliczyć podatki przy pomocy komputera. IRS umożliwia za darmo sporządzenie federalnego zeznania podatkowego na sieci pod adresem www.irs.gov. Można też kupić program TurboTax (www.TurboTax.com) i rozliczyć podatki dla siebie i całej rodziny.

Podatki stanowe

Pamiętajmy, że oprócz podatków federalnych istnieją też podatki stanowe, z których musi się rozliczyć każdy, kto musi złożyć deklarację federalną, albo ma przychody powyżej stanowego zwolnienia.

Na przykład, w stanie Nowy Jork granica przychodu, powyżej której trzeba sporządzić deklarację wynosi dla osoby będącej na czyimś utrzymaniu 3,100 dol. (8,000 dla osoby samotnej na swoim utrzymaniu). W New Jersey obowiązuje odpis osobisty w wysokości tysiąca dolarów na osobę, a w Illinois - 2,175 dol. na osobę. O stanowych podatkach w stanie Nowy Jork dowiesz się tu: www.tax.ny.gov.

Czytelnicy w innych stanach powinni sprawdzić te informacje na witrynie swojego stanowego departamentu podatkowego. TurboTax wypełnia zarówno deklarację federalną jak i stanową.

Elżbieta Baumgartner

 

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2018-03-08

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.