PLUS

Baner

Testament, dlaczego warto go mieć

Testament, dlaczego warto go mieć

Poprzez Testament, pozostawiamy swój dobytek tym, którym chcemy go zostawić, tym którzy są nam bliscy oraz przekazujemy poszczególnym osobom bądź instytucjom, taką jego część jaką uznamy za stosowną.

Wielu ludzi wychodzi z założenia, że testament jest tylko dla tych, którzy są zamężni i chcą zabezpieczyć swój majątek oraz przekazać go swoim bliskim. Warto jednak zauważyć, że istnieją inne przesłanki, dla których należy sporządzić Testament.

Poprzez Testament, pozostawiamy swój dobytek tym, którym chcemy go zostawić, tym którzy są nam bliscy oraz przekazujemy poszczególnym osobom bądź instytucjom, taką jego część jaką uznamy za stosowną. Brak testamentu może spowodować, że nasz dobytek trafi w ręce osoby, która ma prawo do dziedziczenia ustawowego (poniżej dokładny opis) ale której np. nie znamy (daleki krewny) bądź osoby, którą chcemy wydziedziczyć z różnych personalnych względów (problem z narkotykami, alkoholem itd).

Poprzez Testament, wyznaczamy wykonawcę testamentu (“executor”), najczęściej osobą tą jest jeden że spadkobierców lub inna osoba, do której mamy pełne zaufanie, która zajmie się podziałem majątku i poprowadzi sparawę spadkową po śmierci spadkodawcy według zapisu testamentowego.

Poprzez Testament, spadek nie będzie narażony na dodatkowe koszty administracyjne za tzw. "bond” - specjalne ubezpieczenie, które wymagane jest przez sąd do przeprowadzenia sprawy spadkowej, aby zabezpieczyć spadkobierców przed nieuczciwością osoby, która tę sprawę przeprowadza – “administrator”.

Poprzez Testament, wyznaczamy prawnych i finansowych opiekunów dla nieletnich dzieci, dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wyznaczamy osoby którym ufamy, aby zajęły się nieletnimi, chorymi dziećmi w razie śmierci rodziców, a nie sąd.

Poprzez Testament, zabezpieczamy swoich starszych rodziców przed utratą świadczenń socjalnych, w tym Home Care Medicaid, Nursing Home Medicaid, za który prywatnie trzeba zapłacić nawet do $13,000 za miesiąc.

Brak testamentu w chwili śmierci i knsekwencje tego faktu:

Jeśli daną osoba umiera, nie pozostawiając testamentu, wtedy sąd wyznacza wykonawcę testamentu, którym może być członek rodziny albo urzędnik państwowy. Osoba taka dokonuje podziału majątku między członków rodziny w świetle obowiązującego prawa. Zgodnie z ustawą EPTL Sec. 4-1.1 §, znana jako "Dziedziczenie Beztestamentowe", Kodeks Ustawy Nowego Jorku za nas zdecyduje kto i w jakich proporcjach będzie dziedziczył w następującej kolejności, jeśli przeżyje/przeżyją nas:

  1. małżonek i dzieci - małżonek jest uprawniony do pierwszych $50,000 i połowy wartości spadku; resztą dzielona jest między dzieci po równo;
  2. małżonek, ale nie dzieci - małżonek dziedziczy wszystko;
  3. dzieci, wnuki, ale nie małżonek - dzieci/wnuki dziedziczą wszystko;
  4. rodzice - rodzice dziedziczą wszystko;
  5. rodzeństwo: w równych częściach dziedziczą wszystko;
  6. siostrzenice; siostrzeńcy: w równych częściach dziedziczą wszystko po zmarłym rodzeństwie;
  7. brak małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, braci, sióstr, siostrzeńców

(dzieci po zmarłych siostrach i braciach): wtedy przy podziale majątku brani są pod uwagę najbliżsi krewni;

  1. brak kuzynów (przychodzących po dziadkach): majątek przejdzie na rzecz stanu Nowy Jork

Ten podział majątku może diametralnie różnić się od naszej ostatniej woli na wypadek śmierci. Poprawnie jednak sporządzony testament (według ściśle określonych przepisów ustawy), umożliwi nam przekazanie naszego majątku osobom, które niekoniecznie mają prawo do dziedziczenia według ustawy, np. instytucje charytatywne, kościoły, przyjaciele, znajomi; bądź wydziedziczenie z rodziny tych, którzy nie zasługują na nasz majątek.  

Każdy testament musi być jednak uwiarugodniony przez sąd, czyli sprawa spadkowa musi zostać złożona w Surrogate’s Court (sądzie ds. spadkowych). Należy pamiętać, że ostatnia wola w takiej sytuacji może zostać podważona np. przez wydziedziczonego syna, kuzyna, siostrzeńca itd. ta osobę, która ma prawo dziedziczenia wg ustawy (jak wyżej). Aby tego uniknąć należy sporządzić TRUST.

Każdy z nas ma inną sytuację, także ważne jest aby skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w przygotowaniu takich dokumentów.

Mecenas Joanna Gwóźdź
122 Nassau Avenue Brooklyn,
New York 11222
(718) 349-2300 fax (718) 349-2332
joannagwozdzlaw@gmail.com

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2017-11-10

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.