PLUS

Baner

Jak uniknąć błędów podatkowych

Jak uniknąć błędów podatkowych

Warto sprawdzić rozlicznie podatkowe pod kątem błędów, które mogą narazić nas na kłopoty ze strony urzędu podatkowego.

Termin wysyłania deklaracji podatkowych dla osób indywidualnych upływa w tym roku z dniem 18 kwietnia. Przed wywiązaniem się z obywatelskiego obowiązku warto jest sprawdzić nasze rozlicznie podatkowe pod kątem błędów, które mogą narazić nas na kłopoty ze strony urzędu podatkowego. Poniżej omówię najczęściej spotykane pomyłki podatkowe podając wskazówki i porady jak ich uniknąć.

Nieznajomość przepisów

Większość imigrantów posiadającyh polskie korzenie płaci podatki nie wykorzystując wszystkich należnych odpisów lub kredytów podatkowych. Główną przyczyną jest słaba znajomość przepisów podatkowych wynikająca z niedostatecznego opanowania języka angielskiego. W Stanach Zjednoczonych przepisy podatkowe są skomplikowane dla inwestorów i ludzi prowadzących działalność biznesową, natomiast dla przeciętnego podatnika są one stosunkowo proste. Jeśli nie znamy podstawowych ulg podatkowych, to niepotrzebnie płacimy więcej podatku. Bez znajomości języka angielskiego nie możemy pogłębić swojej wiedzy podatkowej ani zweryfikować informacji i porad podatkowych uzyskanych często od osób niekompetentnych.

Dla przykładu, ogromnym nieporozumieniem jest wielka radość podatników po uzyskaniu dużego zwrotu podatkowego. W większości przypadków wynika to z faktu, iż pracodawca potrąca swojemu pracownikowi nadmierny podatek. Wielu z nich po otrzymaniu druku W-2, niezwłocznie wysyła swoje rozliczenie podatkowe aby szybko uzyskać duży zwrot. Nie dość, iż podatnik pozwala rządowi na bezprocentowe obracanie jego pieniędzmi, to za przyjemność odzyskania swoich pieniędzy płaci osobie rozliczającej jego podatek. Aby uniknąć podobnej sytuacji należy poprosić pracodawcę o formę W-4, aby zwiększyć liczbę punktów podatkowych (withholding allowances).

Wbrew pozorom, najlepszy jest niewielki zwrot podatku, ewentualnie dopłata nie przekraczająca więcej niż $1,000, gdyż w przeciwnym razie grozi nam kara za niedostateczne odprowadzenie podatków (underpayment of tax).

Niepłacenie podatków

Bez względu na nasz status imigracyjny, wszyscy powinni rozliczać się ze swojego dochodu. Brak zielonej karty, legalnego pobytu lub też numeru Social Security nie powinien być przeszkodą w wysyłaniu należności podatkowych. Informacje przekazane przez podatnika są prywatne oraz poufne i mogą być poddane analizie tylko przez agentów podatkowych. IRS nie ujawni tych informacji innej agencji rządowej z wyjątkiem sytuacji, gdyby zostały zmienione w tej kwestii przepisy prawne. Oczywiście, nikt nie lubi płacić podatków, ale wysyłanie rozliczeń podatkowych niesie ze sobą również szereg korzyści:

  • zapobiega i chroni przed kłopotami ze strony IRS. Za brak rozlicznia grozi nam szereg kar: za spóźnione rozliczenie, spóźnione zapłacenie podatku, za niedbałe rozliczenie do kar kryminalnych włącznie.
  • pomaga w zalegalizowaniu pobytu. Osoby starające się o pobyt stały winny przedstawić rozliczenia podatkowe za lata ubiegłe.
  • pozwala na zaliczenie kwartałów do emerytury (aby zaliczyć cztery kwartały w roku 2016, nasz zarobek winnien wynieść min. $5,040). Przypominam, iż aby być uprawionym do świadczeń emerytalnych, musimy wypracować minimum 40 kwartałów. Mając emeryturę będziemy mogli ubiegać się o rządowe ubezpieczenie medyczne (Medicare).
  • daje możliwość uzyskania Earned Income Credit (EIC). Nawet przy niskim zarobionym dochodzie z pracy, gdzie zobowiązanie podatkowe nie występuje, można otrzymać EIC na siebie lub dzieci pozostające na naszym utrzymaniu (maksymalnie do $6,269).
  • pozwala na odzyskanie federalnych i stanowych potrąceń w przypadku braku należności podatkowych (jest to często spotykane przy zarobku dzieci).

Uwaga:

Jeśli jesteśmy tutaj nie mając prawa do pracy i z różnych względów nie mamy numeru Social Security, należy wystąpić do IRS o numer podatkowy Individual Taxpayer Indentification Number (ITIN), abyśmy mogli rozliczyć się ze swojego dochodu.

Nierozliczanie się z podatków

Generalnie, podatnik nie musi wysyłać rozliczenia podatkowego jeśli jego całkowity dochód jest mniejszy niż odpis standardowy (standard deduction) i odpis osobisty (personal exemption). W skrócie, są to odpisy podatkowe ustalone prawnie, obniżające dochód podatnika, pozwalając na liczenie podatku od niższej bazy podatkowej. W roku 2016, personal exemption na jedną osobę wynosi $4,050, a standard deduction zależy od statusu podatnika i wynosi: dla osoby samotnej poniżej 65 lat - $6,300, osoby samotnej powyżej 65 lat - $7,550, małżenstwa rozliczającego się razem - $12,600, głowy rodziny - $9,300.

Tak więc, osoby samotne poniżej 65 lat o dochodzie poniżej $10,350, małżeństwa (bez dzieci) o dochodzie poniżej $20,700, nie muszą wysyłać ani rozliczać się z podatków. Jeśli wysłanie zeznania podatkowego nie daje nam żadnych korzyści omówionych wyżej, warto jest je wysłać z następującego powodu - IRS może domagać się od nas wyjaśnień wiele lat wstecz, gdyż nasza sprawa nigdy nie ulegnie przedawnieniu.

Uwaga:

Jeśli pracujemy na własny rachunek jako self-employed, winniśmy rozliczyć się ze swojego dochodu oraz wysłać rozliczenie podatkowe, jeśli zarobimy więcej niż $400.

Przed wywiązaniem się z obywatelskiego obowiązku warto jest sprawdzić nasze rozlicznie podatkowe pod kątem błędów, które mogą narazić nas na kłopoty ze strony urzędu podatkowego. Dziś przedstawiam kolejne najczęściej spotykane pomyłki podatkowe podając wskazówki i porady jak ich uniknąć.

Lekceważenie urzędu podatkowego

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż amerykański system podatkowy oparty jest zasadzie dobrowolności. Dokonujemy rozliczeń podatkowych, gdyż litera i duch prawa stanowią, że nasz system podatkowy jest typu voluntary compliance. Polega to na tym, iż podatnicy "dobrowolnie" zgłaszają swój dochód do opodatkowania dzięki wypełnieniu odpowiednich form i załączników. Generalnie, oprócz rozliczenia podatkowego 1040 wraz z formą W-2 oraz druków 1099 zawierających potrącenia federalne i stanowe, podatnicy nie muszą wysyłać żadnych innych załączników. IRS wierzy nam na słowo, iż wszystkie odpisy podatkowe są zasadne i podatnik w każdej chwili może dostarczyć dokumentację (czeki, rachunki itp.) na ich poparcie. Niestety, niektórzy podatnicy nadużywają zaufania urzędu podatkowego i nie zgłaszają na swoim rozliczeniu całego dochodu, wpisują fikcyjne osoby na utrzymaniu, czy też nieuzasadnione odpisy podatkowe lub bezpodstawnie domagają się uznania strat biznesowych. Jest to oszustwo podatkowe, karane z całą surowością. Aby odzyskać należności podatkowe, IRS wyposażony jest w szeroki wachlarz narzędzi. Począwszy od ściągnięcia pieniędzy z konta bankowego podatnika lub od jego pracodawcy (levy) poprzez wejście na hipotekę (tax lien). Jeśli ktoś będzie oporny, IRS może nas podać do sądu za oszustwo podatkowe (civil tax fraud,) w rezultacie czego kary mogą ulec zwiększeniu. W końcu, urząd podatkowy może wytoczyć największe działo, oskarżenie kryminalne, co wiąże się z najdotkliwszymi karami takimi jak …. przymusowy urlop w odosobnieniu więziennym sprzyjający rozmyślaniom.

Niezgodne informacje z urzędem Social Security

Do najczęściej spotykanych błędów możemy zaliczyć niewłaściwy numer Social Security, błąd w imieniu lub nazwisku, jak również złą datę urodzenia podatnika, jego małżonki i wszystkich osób pozostających na utrzymaniu (dependents). Często błędy te wynikają z nieuwagi osoby wpisującej dane osobowe do rozliczenia podatkowego (przestawiona cyfra, lub litera). Data urodzenia jest bardzo istotna, gdyż kredyty podatkowe, m.in. EIC czy kredyt na dziecko lub zwiększony odpis standardowy uzależnione są od wieku. Dlatego też, przed podpisaniem i wysłaniem deklaracji podatkowej warto sprawdzić dane osobowe oraz zweryfikować czy wszystkie daty urodzenia są właściwe. Jeśli w każdym roku będziemy się rozliczać w tej samej firmie podatkowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wspomiane błędy będą przetransferowane na następne rozliczenie podatkowe. W konsekwencji, IRS odmówi nam należnych kredytów lub co gorsze, zażąda dopłaty podatku.

Błędy rachunkowe

Kolejną pomyłką są błędy arytmetyczne. Dotyczy to podatników, którzy mają nieskomplikowane rozliczenie podatkowe i sami je wypełniają. Kiedy wpiszemy konieczne informacje na każdej formie podatkowej, winniśmy sprawdzić jeszcze raz, czy wynik dodawania lub odejmowania jest właściwy. Policzmy również ponownie wszystkie rachunki związane z naszymi odpisami podatkowymi. Bardzo łatwo o pomyłkę gdy dodajemy wiele rachunków. Ten błąd nie będzie wychwycony przez komputer IRS, ale jeśli nasze rozliczenie będzie poddane kontroli podatkowej, agent urzędu podatkowego może zapytać o nasze rachunki, aby zweryfikować łączny odpis.

Brak kontroli nad rachunkami

Możemy skorzystać z ulg podatkowych, jeśli mamy rachunki uzasadniające nasz odpis podatkowy. Gdy nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, to tracimy prawo do legalnego odpisu. Trzymajmy więc rachunki i czeki co najmniej przez trzy lata od daty 15 kwietnia (due date) za rok, w którym wysłaliśmy nasz income tax lub aktualnej daty wysłania jeśli wysłaliśmy nasze rozliczenie przed upływem due date. O ile urząd podatkowy jest w stanie nam udowodnić oszustwo podatkowe, to po trzech latach IRS nie może kwes­tionować naszych odpisów, gdyż sprawa ulega przedawnieniu (statue of limitation).

Nieumiejętność skumulowania odpisów

Jeśli planujemy wyszczególnić nasze odpisy na schedule A (odsetki od pożyczki hipotecznej, podatek od nieruchomości, datki charytatywne, itp.) i uzyskać większą ulgę podatkową, musimy "nazbierać" ich więcej niż nasz standardowy odpis. Miejmy jednak na uwadze, iż wiele odpisów jest dozwolonych po przekroczeniu odpowiedniego progu (minimum). Na przykład, wydatki medyczne wchodzą w grę po przekroczeniu 10% adjusted gross income (AGI), a wydatki inwestycyjne czy dotyczące pracy (nie zwrócone przez pracodawcę) - po przekroczeniu 2% AGI. Dlatego też, jeśli jesteśmy blisko wyżej wymienionych progów warto jest zapłacić styczniową ratę za ubezpieczenie medyczne oraz składkę unijną (union dues) w grudniu, czy też umówić się na wizytę lub badania lekarskie jeszcze przed końcem roku.

Bezbłędne i terminowe wypełnienie rozliczenia podatkowego jest dla niektórych nie lada sztuką. Jeden błąd może okazać się bardzo kosztowny i bolesny w skutkach. Szanse na popełnienie błędów rosną jeśli czekamy do ostatniej chwili lub też korzystamy z firmy podatkowej stosującej niewłaściwe metody (short-cut methods), aby przyśpieszyć wykonanie rozliczenia, ewentualnie ignorującej możliwości wykorzystania wszystkich legalnych odpisów podatkowych. Zatem, przed wysłaniem naszego rozliczenia podatkowego, pamiętajmy o jego sprawdzeniu, aby uniknąć opóźnienia naszego zwrotu czy też otrzymania listu z IRS informującego, iż jesteśmy winni dodatkowe podatki.

Katarzyna Łagodzka-Ginsburg
Registered Tax Preparer

9 Village Square East
Clifton, NJ 07011
973-928-3839

katarzynalagodzka@gmail.com

Kategoria: Porady > Podatki

Data publikacji: 2017-03-17

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.