PLUS

Baner

Prawnik Joanna Nowokunski odpowiada na pytania

Prawnik Joanna Nowokunski odpowiada na pytania

Czy osoba, która przebywa na terenie USA nielegalnie, a jednocześnie zawarła związek małżeński w Polsce, i której małżonek mieszka w Polsce, jest w stanie uzyskać rozwód w USA?

Celem umożliwienia czytelnikom PLUSa aktywnego udziału w wyborze tematów, które omawiane są w poszczególnych artykułach, w tej edycji wyjaśnię Państwu kwestie prawne, które są przedmiotem częstych zapytań w toku udzielanych porad prawnych.

Jedna z ostatnich konsultacji z klientem obejmowała udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak pozyskać rozwód w Nowym Jorku w sytuacji, gdy związek małżeński zawarty został w Polsce i jeden z małżonków w tym kraju zamieszkuje. Sprawa staje się przy tym jeszcze bardziej skomplikowana, gdy małżonek zamieszkujący w Nowym Jorku nie ma możliwości wyjazdu do Polski celem zainicjowania postępowania o rozwód z uwagi na nieuregulowany status imigranta na terytorium USA. Generalnie rzecz ujmując, zapytanie dotyczyło tego, czy dana osoba, która przebywa na terenie USA nielegalnie, a jednocześnie zawarła związek małżeński w Polsce, i której małżonek mieszka w Polsce, jest w stanie uzyskać rozwód w USA?

Odpowiedź brzmi następująco. Jednakże należy wziąć pod rozwagę wiele czynników, a nadto podjąć szereg kroków, ażeby spełnić wymogi proceduralne. Jakakolwiek wada w sprawach proceduralnych może całkowicie uniemożliwić pozyskanie wyroku rozwodowego w USA. Jeżeli dana osoba zamieszkuje na stałe na terenie Nowego Jorku przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie pozwu rozwodowego, wówczas Sąd Nowego Jorku jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód. Reasumując, wymogiem formalnym, by skierować pozew o rozwód do sądu w Nowym Jorku jest zamieszkiwanie przed odpowiednio długi okres, w tym przypadku dwa lata, wówczas nie jest istotne, gdzie został zawarty związek małżeński, ani też gdzie drugi małżonek przebywa. Postępowanie w sprawie o rozwód toczyć się będzie zgodnie z przepisami proceduralnymi obowiązującymi w Nowym Jorku. Przepisy te są szczególnie surowe w zakresie doręczania dokumentów i pism procesowych stronie pozwanej, a w tym oczywiście pozwu o rozwód. W Nowym Jorku pozew o rozwód powinien zostać doręczony stronie pozwanej dosłownie „do rąk własnych”. Zwyczajowo do powyższego celu zatrudnia się gońców lub kurierów pocztowych. Możliwe jest również uczynienie tego za pośrednictwem krewnych czy znajomych. Osoba pełniąca funkcję doręczyciela musi mieć ukończone lat 18, posiadać miejsce zamieszkania w USA oraz nie być stroną sprawy o rozwód. Innymi słowy, powód (to jest osoba występująca z pozwem o rozwód) nie ma możliwości prawnej, by osobiście doręczyć dokumenty drugiej stronie- przeciwnikowi procesowemu. Zgodnie z procedurą do pozwu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, z których wynikać będzie, iż sposób doręczenia stronie pozwanej dokumentów procesowych był prawidłowy. Doręczenie dokumentów osobiście stronie pozwanej, daje sądowi w Nowym Jorku jurysdykcję do rozpoznania sprawy o rozwód. Powyżej opisany sposób doręczenia jest obligatoryjny, chyba że druga strona wyraża zgodę na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Jeżeli bowiem żona bądź mąż zgadza się na rozwód, czyli między małżonkami panuje zgoda co do tej kwestii, wówczas powyżej opisana procedura doręczania nie będzie miała zastosowania. Niemniej jednak powód powinien zachować ostrożność i myśleć strategicznie, na wypadek gdyby druga strona jednak zmieniła zdanie i ostatecznie w sądzie nie wyraziła zgody na rozwód. Są możliwości prawne, aby uniknąć takich sytuacji dzięki wskazówkom doświadczonego i kompetentnego prawnika. Zauważyć należy, że w odniesieniu do Polski procedury doręczania stają się jeszcze bardziej skomplikowane z uwagi na obowiązujące akty prawa międzynarodowego regulujące kwestie doręczeń. Aktem takim jest Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych sporządzona w Hadze, zwana Konwencją Haską w sprawie doręczeń. Konwencja została podpisana w Hadze, w Holandii w dniu 15 listopada 1965 roku. Polska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są sygnatariuszami tej Konwencji. Przepisy Konwencji obowiązują również w stanie Nowy Jork. Ażeby uzyskać rozwód w USA z małżonkiem, który zamieszkuje w Polsce, należy skonsultować się z prawnikiem, który pomoże klientowi przejść przez skomplikowaną procedurę. Zawsze służę Państwu pomocą w tej materii.

W następnej publikacji napiszę o bardzo częstych zapytaniach dotyczących osób, które czują się oszukane i zranione przez ukochaną osobę, która jak się ostatecznie okazało, poślubiła ich tylko i wyłącznie celem pozyskania Zielonej Karty w USA. Klienci stawiają wówczas pytanie: czy mogę o powyższym poinformować urząd imigracyjny? Na to pytanie odpowiem Państwu w kolejnym wydaniu tygodnika PULS. Dodatkowo, czekam na zapytania czytelników, na które chętnie odpowiem. Oczekuję również na Państwa sugestie co do zapotrzebowania na omówienie danych tematów dotyczących spraw rozwodowych, rodzinnych, karnych czy też prawa imigracyjnego. Proszę o kontakt na mój adres e-mail: Joanna@jenlawgroup.com.

Joanna Ewa Nowokunski

 

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2016-09-27

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.