PLUS

Baner

Zmieniam nazwisko!

Zmieniam nazwisko!

Okazja do zmiany nazwiska może zdarzyć się w życiu wielokrotnie.

Najczęściej w wyniku małżeństwa, przy czym pomimo że regułą jest przyjęcie przez kobietę nazwiska męża, bywa też odwrotnie. Druga sytuacja to proces naturalizacji, czyli przyjęcie obywatelstwa amerykańskiego. Trzecia to rozwód, kiedy możemy zażądać powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa. Czasami mamy swoje indywidualne powody, aby nazwisko zmienić. Np. nie podoba nam się to, które nam przypadło lub się do nas „przykleiło”. Prywatnie od lat przedstawiamy się pod przybranym imieniem, inaczej niż w oficjalnych dokumentach. Być może obrzydło nam życie z powodu niepozornej kreseczki w dwuczłonowym nazwisku, szczególnie jeśli kłopotliwa kreseczka pojawia się w jednym dokumencie, ale brakuje jej w innym, co niepotrzebnie wzbudza podejrzliwość urzędników.

Pozostaje nam wtedy zwrócić się do sądu. W New Jersey sprawy o zmianę nazwiska rozpatrywane są w powiatowych sądach wyższych. Aby rozpocząć proces zmiany imienia lub nazwiska, należy złożyć wniosek wraz z opłatą $250. Wniosek musi być zaopatrzony w wyjaśnienie, w którym należy podać wersję imienia lub nazwiska, które chcemy przyjąć. Podajemy też powód, dla którego żądamy zmiany oraz oświadczamy, że zmiana ta nie wynika z chęci uniknięcia odpowiedzialności karnej albo cywilnej.

Sędzia zapozna się z wnioskiem i zażąda, aby osobiście stawić się w sądzie w ciągu 30 dni od rozpatrzenia wniosku przez sąd. Otrzymamy też instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Jednym z wymogów jest, aby umieścić ogłoszenie w lokalnej prasie o tym, że ubiegamy się o zmianę nazwiska.

Osoby, które w przeszłości były karane i mają na swoim koncie historię kryminalną mają dodatkowo obowiązek zawiadomić urząd prokuratora w powiecie, w którym zostało popełnione przestępstwo.

Zmiana nazwiska dziecka odbywa się prawie identycznie, jak w przypadku osoby dorosłej. Jeśli jednak tylko jedno z rodziców żąda zmiany, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem, należy go powiadomić o złożeniu wniosku i o terminie rozprawy w sądzie. Drugi rodzic ma prawo zakwestionować złożony wniosek. W dniu rozprawy sędzia zapozna się z faktami i wysłucha ewentualnych zastrzeżeń. Podczas rozprawy w sądzie, należy zapewnić, że powód, dla którego ubiegamy się o zmianę nazwiska nie wynika z chęci ukrycia się przed instytucjami kredytowymi, uniknięciem aresztowania, albo w celu popełnienia oszustwa. W przypadku braku zastrzeżeń, sąd wyda orzeczenie, ale oficjalnie nowe nazwisko można nabyć dopiero 30 dni później. Po ogłoszeniu wyroku należy ponownie zamieścić ogłoszenie w prasie, a w ciągu 45 dni dostarczyć kopię orzeczenia do Urzędu Skarbowego (Department of Treasury) wraz z opłatą $50.

Następnie należy zawiadomić wszystkie urzędy stanowe i instytucje prywatne, z którymi mamy do czynienia. Są to: Administracja Social Security, banki, firmy ubezpieczeniowe lub instytucje socjalne. A w ślad za tym, wymieniamy wszelkie dokumenty, którymi posługujemy się w celu identyfikacji. I zaczynamy nowe życie.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w marcu 2016

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat - 08/08/2008

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów  - 09/22/2014

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów - 05/22/2009

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami - 10/15/2004

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami -  07/01/2003

 

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2016-03-08

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.