PLUS

Baner

Jak pomagać rodzicom i dostać odpis podatkowy

Jak pomagać rodzicom i dostać odpis podatkowy

Jeżeli pomagasz finansowo swojej matce czy ojcu, to być może wolno ci wpisać ich na swoje rozliczenie podatkowe, jako osoby będące na twoim utrzymaniu (dependent) i oszczędzić trochę na podatkach.

Przeczytaj i porozmawiaj na ten temat ze swoim doradcą podatkowym.

Kiedy rodzice są na twoim utrzymaniu

Ażeby móc uznać rodziców za osoby na twoim utrzymaniu, należy spełnić następujące warunki:

  • Warunek przychodu: Twój ojciec lub matka nie mają rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu wyższego niż odpowiednik kwoty zwanej personal exemption w danym roku: 4,400 dol. w roku 2022 i 4,700 w roku 2023. 
  • Warunek utrzymania: Pokrywasz więcej niż połowę kosztów utrzymania rodziców.

Twoi rodzice nie mogą rozliczać się razem z podatków (file joint tax return), chyba że tylko po to, by dostać zwrot nadpłaconych podatków. W przeciwnym razie żadne z nich nie może być uznane za dependent na twoim zeznaniu podatkowym. 

Żebyś mógł korzystać z odpisów podatkowych na rodziców, nie muszą oni mieszkać z tobą, mogą nawet żyć w Polsce, ale muszą mieć stały pobyt lub obywatelstwo amerykańskie oraz numer Social Security.

Warunek przychodu

Jak wspomniano powyżej, twój rodzic musi mieć przychód brutto nieprzekraczający 4,400 dol. w roku 2022. Uwaga: Emerytura Social Security nie jest tu uwzględniana, bowiem nie podlega opodatkowaniu dla niewielu zarabiających. Nie jest również brany pod uwagę przychód bezpodatkowy, np. z municypalnych obligacji (tax-exempt). Do przychodu zaliczają się natomiast prywatne emerytury, odsetki bankowe, przychód inwestycyjny czy czynsze z kamienicy.

Wniosek: Jeżeli twoja mama czy ojciec ma tylko emeryturę czy rentę Social Security, to spełnia warunek przychodu.

Warunek utrzymania

Musisz łożyć więcej niż połowę na utrzymanie matki czy ojca. Uwzględnij wszystkie wydatki i całe przychody rodziców, włącznie z emeryturą czy rentą Social Security.

Określając wartość pieniężną kwoty udzielanego wsparcia, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Oblicz wartość rynkową pokoju, który twój rodzic zajmuje w twoim domu. Zadaj sobie pytanie, ile czynszu możesz otrzymałbyś od najemcy za ten lokal. Weź pod uwagę koszt żywności, którą zapewniasz. Pamiętaj, aby uwzględnić rachunki za media, rachunki medyczne i ogólne koszty utrzymania, które również ponosisz.

Porównaj wartość wsparcia, które zapewniasz, z wszelkimi dochodami, w tym z Ubezpieczeń Społecznych, które otrzymuje twój rodzic, aby ustalić, czy spełniasz wymagania dotyczące utrzymania.

Dawaj czeki, nie gotówkę

Przekazuj swoją pomoc rodzicom zawsze w formie czeku. Wielu z nas daje rodzicom gotówkę, kupuje im żywności czy odzież, czy opłaca ich czynsz. Jest to błąd, bo takiej pomocy nie można udokumentować. Lepiej dać rodzicom czek, a oni niech go spieniężą i zrobią zakupy sami. Jeżeli opłacasz za rodziców czynsz, to nie wystawiaj czeku na właściciela domu, lecz również na rodziców.

Jeżeli pomagasz dwojgu rodzicom, ale twoja pomoc nie przekracza 50 proc. kosztów ich utrzymania, to nie masz prawa do dwóch odpisów. Rada: Pomagaj jednemu z rodziców i wystawiaj czeki tylko na niego. Jeżeli np. dwoje dzieci pomaga rodzicom, to powinny robić to na przemian i co drugi rok korzystać z odpisu.

Kredyt na inne osoby na utrzymaniu

Jeżeli masz na utrzymaniu kwalifikujących się krewnych (qualifying relatives), do których zaliczają się rodzice, to możesz rościć „Kredyt na inne osoby na utrzymaniu” (Other Dependent Credit) do wysokości 500 dol., który jest przewidziany dla osób na utrzymaniu podatnika, nie będące jego dziećmi.

Dla przypomnienia dodam, że kredyt podatkowy na dzieci do 16-go roku życia wynosi 2,000 dol. za rok podatkowy 2022.

Kredyt za opiekę

Gdy stan zdrowia utrzymywanych rodziców wymaga zatrudnienia opiekunki, to możesz rościć kredyt za opiekę – dependent care tax credit. Wysokość kredytu zależy od poziomu twoich dochodu i nie przekracza 1,050 dol. (35 dol. od 3,000 dol.). Nie jest to dużo, ale zawsze coś.

IRS domaga się numeru Social Security osoby lub numeru podatnika instytucji świadczącej opiekę. Jeżeli zatrudniłeś opiekunkę polską, przebywającą w Stanach nielegalnie, nie możesz skorzystać z odpisu.

Status głowy rodziny

Osoby samotne, utrzymujące ojca lub matkę, mogą rozliczać się jako głowa rodziny. Ten status pozwala na zastosowanie wyższego standardowego potrącenia (standard deduction) oraz korzystniejszych tabel podatkowych. 

Rodzice nie muszą z tobą mieszkać – mogą zamieszkiwać w innym domu czy mieszkaniu, albo w domu spokojnej starości.

Wydatki medyczne

Jeżeli łożysz więcej niż połowę na utrzymanie ojca lub matki, możesz traktować ich rachunki medyczne jako swoje własne (medical expenses). Pamiętaj tylko, że koszty opieki zdrowotnej są odpisem tylko w wymiarze, o jaki przekraczają 7.5 proc. albo 10 proc. twojego dochodu brutto (Adjusted Gross Income).

Wydatki medyczne, to nie tylko koszty lekarstw, szpitala i honorarium lekarza. Do tej kategorii zaliczyć również można składki na ubezpieczenie zdrowotne, część składek na ubezpieczenie od długotrwałej opieki (long-term care insurance), koszt remontu domu wynikłego z potrzeb zdrowotnych (np. usunięcie progów czy rampa dla osoby na wózku inwalidzkim). 

Wydatki medyczne możesz odliczyć nawet wtedy, gdy twój rodzic nie spełnia warunku przychodu, pod warunkiem, że pokrywasz większość kosztów jego utrzymania.

Uwaga na pomoc społeczną

Jeżeli twój ojciec czy matka mają pomoc społeczną (zasiłek SSI, kupony żywnościowe, ubezpieczenie Medicaid, subsydiowane mieszkanie), to twoja pomoc może stanowić przychód, który spowoduje obniżenie tej pomocy, a nawet jej utratę. Warto uważać.

Wniosek

Przed reformą podatkową wniesioną przez ustawę Tax Cuts and Jobs Act of 2017, każda osoba na twoim utrzymania dawała ci odpis od dochodu zwany personal exemption. W latach 2018-2025 odpis ten jest zniesiony, a podniesiony został standard deduction. Z tego powodu zmniejszyły się korzyści podatkowe dla osób utrzymujących rodziców, bo pozostały tylko wyliczone powyżej: kredyt na utrzymywaną osobę, kredyt za opiekę, odpisy za wydatki medyczne oraz możliwość skorzystania ze statusu głowy rodziny. Personal exemption ma powrócić po roku 2025, co zwiększyłoby korzyści dla osób mających na utrzymaniu rodziców, ale Kongres może postanowić inaczej. 

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników. m.in. „Jak oszczędzać na podatkach, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej”, „Powrót do Polski”  i wielu innych. Książki można nabyć w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy, Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2022-12-19

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.