PLUS

Baner

Kto jest odpowiedzialny za długi?

Kto jest odpowiedzialny za długi?

Czy prowadzisz z kimś wspólne sprawy finansowe? Problemy mogą się zacząć wtedy, gdy druga osoba odmówi spłaty swoich zobowiązań. Twoje prawa i obowiązki zależą od wielu czynników.

Kto wnioskował o kredyt

Odpowiedzialność za długi zależy od tego, kto o kredyt się ubiegał. 

Podanie o kredyt podpisane przez dwie osoby powoduje, że obydwoje możecie korzystać z kredytu i obydwoje jesteście całkowicie odpowiedzialni za spłaty. W przypadku karty kredytowej jest to prawdą nawet wtedy, gdy tylko jedno z was używało karty. Jeżeli obydwoje podpisaliście podanie o pożyczkę samochodową, a kochaś odjechał w siną dal razem z samochodem, ty musisz spłacać raty. Bank nie będzie ścigał narzeczonego, skoro jest nieuchwytny. Lepiej dobrać się do skóry tobie – osobie, która ma stałe miejsce zamieszkania, pracę i oszczędności.

Podanie o kredyt podpisane przez jedną osobę narzuca wyłączną odpowiedzialność na wnioskodawcę. Powiedzmy, że ty sam podpisałeś podanie o kartę kredytową, a jako użytkownika (authorized user) wstawiłeś syna. Syn szybko rzucił się w wir zakupów i narobił długów na $10,000. Mówisz, że to nie twoje zakupy i to on ma kredyt spłacić? Bank uważać będzie inaczej. To jest twoja karta i jesteś odpowiedzialny za wszystkie transakcje.

Małżeństwo

W przypadku rozwodu długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa, jak i majątek w tym czasie zakumulowany, dzielone są „sprawiedliwie” (equitably) z uwzględnieniem majątku wniesionego do związku. Jeżeli któryś z małżonków narobi długów w oczekiwaniu na rozwód, albo zmarnuje wspólny majątek, ten fakt zostanie wzięty przez sędziego przy podziale majątku. 

Niezależnie od tego, jaka będzie rozwodowa umowa między tobą i małżonkiem, nie jest ona wiążąca dla wierzycieli. Niezależnie od umowy separacyjnej, wierzyciele mają prawo egzekwować umowy pożyczkowe od osób, które je podpisały.

Co do kart kredytowych, to tylko w dwóch sytuacjach jeden małżonek jest odpowiedzialny za długi na karcie kredytowej drugiego małżonka: gdy mieli wspólną kartę, albo jeżeli mieszkają w stanach zwanych community property states: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington and Wisconsin. Prawo wspólnościowe (community property law) ustanawia wspólną, niepodzielną własność między małżonkami i każdy z małżonków jest w pełni odpowiedzialny za poczynania drugiego. Krótko mówiąc, indywidualne konta (karty) otwarte w czasie trwania małżeństwa uznawane są za wspólne.

Gdy karta jest wydana na dwa nazwiska, czyli obydwoje małżonkowie podpisali umowę kredytową, bank może upominać się o spłatę długów od którejś osoby, albo od dwóch. Jeżeli np. mąż jest lekkoduchem, a żona ma stałą pracę i pieniądze na swoje nazwisko, bank będzie pociągał żonę do odpowiedzialności. 

Życiowi partnerzy

Często się zdarza, że dwoje ludzi żyje ze sobą bez ślubu i prowadzi wspólnie swoje finansowe sprawy. Problemy wynikają wtedy, gdy zamierzają się rozstać.

Małżonkowie mają obowiązek spłaty zobowiązań zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny, nawet jeżeli były one zaciągnięte przez drugiego małżonka. Dlatego właśnie w czasie rozwodu zobowiązania (i majątek) dzielone są w sposób „sprawiedliwy”.

Rozstający się partnerzy natomiast nie odpowiadają za zobowiązania drugiego partnera, chyba że razem podpisali wniosek o kredyt (cosigned the loan). Wyjątkiem jest tylko sytuacja, kiedy niemałżeńska para zarejestrowała się u władz miejskich jako domestic partnership, a lokalne prawo mówi, że partner zobowiązuje się płacić za podstawowe potrzeby drugiego partner (“basic living expenses”, jak żywność, mieszkanie, ubranie).

Jeżeli zamierzacie nabyć razem nieruchomość, to uczynienie tego wspólnie, by połączyć wasze zarobki i zwiększyć zdolność nabywczą, nie zawsze popłaca. Negatywna historia kredytowa jednego partnera może zmniejszyć prawdopodobieństwo zakwalifikowania się do pożyczki hipotecznej.

Gdy jesteś poręczycielem

Możesz zostać zmuszony do spłaty długu, który poręczyłeś. 

Poręczyciel (żyrant, cosigner) w Stanach Zjednoczonych, tak jak i w Polsce, jest osobą, która gwarantuje spłatę pożyczki i oferuje swoje zasoby jako dodatkowy zastaw, którego pożyczkodawcy brakuje. Poręczenie nie jest zwykłą formalnością, lecz poważnym zobowiązaniem, które będzie odnotowane w kredytowej kartotece żyranta. Jeżeli pożyczkobiorca odmówi spłaty pożyczki (lub nie zechce), będziesz odpowiedzialny nie za połowę, lecz za całość długu. Mało tego. Będziesz również musiał zwrócić bankowi wszelkie kary, zaległe odsetki i koszty, jakie bank poniósł podczas windykacji. Ponadto opieszałe spłacanie rat przez pożyczkobiorcę lub jego uchylanie się przed spłatą zostanie odnotowane negatywnie w historii kredytowej żyranta. Wynika z tego, że możesz sporo zapłacić za swoje dobre serce.

Pożyczki z dziećmi

Wielu rodziców całe życie stara się nieba przychylić swoim dzieciom. Pomagają im dostać pierwszą kartę kredytową, kupić samochód czy dom.

Wszystko, co zostało powiedziane powyżej, odnosi się również do naszych dzieci. Matka, która uzyskała kartę kredytową na swoje nazwisko i dopisała syna jako dodatkowego użytkownika (authorized user), bo w przeciwnym razie syn sam by karty nie dostał, jest w pełni odpowiedzialna za jego długi. Tak samo, jeżeli poręczyła jego pożyczkę samochodową, czy jakąkolwiek inną. 

Sprawy bardziej komplikują się w przypadku wspólnego zakupu nieruchomości. Choć dodanie nazwisk rodziców bywa dla syna (czy córki) jedyną drogą do nabycia domu, to pojawić się mogą problemy w przypadku rozwodu młodej pary, albo wtedy, gdy rodzice chcą zakwalifikować się do otrzymania pomocy społecznej. Stara matka nie dostanie zasiłku, jeżeli na papierze jest współwłaścicielką intratnej kamienicy. 

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  poradników między innymi książek pt. „Podręcznik ochrony majątkowej”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, Planowanie spadkowe, czyli jak uporządkować swoje sprawy w Stanach i w Polsce i wielu innych. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.compoczta@poradniksukces.com.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2022-11-30

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.