PLUS

Baner

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Z reguły zakup ubezpieczenia zapewnia ochronę zarówno możliwym poszkodowanym, jak i posiadaczowi ubezpieczenia.

W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, natomiast sprawca nie będzie ponosił za spowodowaną szkodę finansowej odpowiedzialności. Niektóre systemy ubezpieczeniowe przewidują jednak, iż w  pewnych przypadkach kosztem odszkodowania obciążonym może być właśnie ubezpieczony. Mowa wówczas o tzw. regresie ubezpieczeniowym.

             Przepisy dotyczące prawa regresu stanowią wyjątek od ogólnej praktyki w branży ubezpieczeniowej, zgodnie z którą ubezpieczyciele nie subrogują ubezpieczonych. Przepisy dotyczące prawa do regresu są z tego względu stosunkowo rzadkie. W rzeczywistości niewielu ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej zamieszcza klauzule dotyczące prawa regresu.

            Czym jest regres ubezpieczeniowy (z ang. right to recourse) i jak działa? Jest to rodzaj  roszczenia, do którego prawo ma zakład ubezpieczeń, polegający na żądaniu od ubezpieczonego zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Zakładowi ubezpieczeń, w zależności od przyjętej doktryny, prawo to może przysługiwać w ściśle określonych przypadkach.

            Załóżmy na przykład, że zaniedbanie ubezpieczonego w administrowaniu planem świadczeń pracowniczych spowodowało stratę, która została objęta polisą odpowiedzialności, z której wypłacono odszkodowanie. Po zapłaceniu przez ubezpieczyciela tej szkody, roszczenie regresowe daje ubezpieczycielowi prawo do dochodzenia odszkodowania od ubezpieczonego, którego zaniedbanie spowodowało tę szkodę.

            Innym przykładem sytuacji, w której zastosowanie mogą mieć przepisy regresu ubezpieczeniowego jest wyrządzenie szkody komunikacyjnej, jeśli np. sprawca  wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, uciekł z miejsca zdarzenia lub wyrządził szkodę umyślnie. Przepisy określające prawo regresu występują m.in. w prawie polskim, a największe zasadzone regresy sięgają niebotycznych kwot. Przykładowo, w 2019 roku sprawca zdarzenia musiał oddać ponad 1,4 mln zł, gdyż nieubezpieczonym motocyklem potrącił rowerzystkę, która w wyniku obrażeń zmarła. Z regresem ubezpieczeniowym mamy zatem do czynienia wtedy, gdy spowodowana szkoda nie była nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, lecz wynikała z zaniedbań i rażącego złamania prawa. 

Często spotykaną i popularną sytuacją zastosowania regresu ubezpieczeniowego jest zalanie mieszkania, czy też lokalu sąsiada, posiadającego ubezpieczenie tegoż pomieszczenia. Jeśli więc ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie sąsiadowi, któremu zalałeś mieszkanie, odszkodowanie, ma prawo zwrócić się do nas jako sprawcy zdarzenia z roszczeniem zwrotu wypłaconej sumy odszkodowania. Ciekawe jest tutaj, że jako sąsiad zalewający mieszkanie nie jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia, ale ponosimy odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona w mieszkaniu sąsiada. Tego typu odpowiedzialność występuje w systemach ubezpieczeniowych opartych na zasadzie winy.

Wysokie kwoty, które odszkodowania klienci muszą pokryć z własnej kieszeni najczęściej wynikają z konieczności wypłaty renty, zadośćuczynienia czy pokrycia kosztów leczenia. Czasami zdarza się, że zakłady ubezpieczeń naginają zasadę, związaną z umyślnym spowodowaniem szkody, by uniknąć zaspokojenia roszczenia. Może zdarzyć się tak, że spowodujesz niewielką stłuczkę lub szkodę parkingową, nie będąc nawet świadomym całego zajścia. Dlatego zawsze uczulam klientów, by zadbać o właściwie dobraną ochronę ubezpieczeniową, zwłaszcza w kwestii odpowiedzialności cywilnej. Nie warto ryzykować brakiem ubezpieczenia - może to przynieść katastrofalne skutki. Warto także pamiętać, iż w sytuacji wszczęcia postępowania, mamy możliwość obrony swoich praw, do zakwestionowania wszelkich twierdzeń wskazanych w pozwie przez zakład ubezpieczeń. To na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodowy i to on musi udowodnić, że zostały spełnione przesłanki do roszczenia regresowego. 

Przy wyborze polisy odpowiedzialności cywilnej trzeba dokładnie przeanalizować rodzaje wymaganych gwarancji, a także wykluczenia i klauzule. Często warto poradzić się specjalisty posiadającego kilkuletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń biznesowych. Greenpoint Insurance oferuje Państwu szeroko pojętą pomoc i doradztwo w uzyskaniu polis dla firm, przedsiębiorców czy osób fizycznych. Zapewniamy, że bez względu na rodzaj ryzyka znajdziemy dla Państwa odpowiednie ubezpieczenie. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową poradę, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick. Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc

 

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2022-01-11

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.