PLUS

Baner

Zostałeś nielegalnie zwolniony przez pracodawcę? Zgłoś się do nas!

Zostałeś nielegalnie zwolniony przez pracodawcę? Zgłoś się do nas!

Pracodawcy w Stanach Zjednoczonych ogólnie nie są zmuszeni do podania konkretnego powodu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

Prawo stanu Nowy Jork z kolei przewiduje zasadę „at-will employment”,  która oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika w dowolnym czasie z dowolnego powodu. Pracownik może tak samo bez konsekwencji prawnych odejść z pracy w dowolnym momencie z dowolnego powodu (lub bez powodu).

„At-will employment” oznacza również, że pracodawca może czasem zmienić warunki pracy bez uprzedzenia i bez konsekwencji prawnych. Pracodawca może na przykład zmienić stawkę wynagrodzenia, wypowiedzieć dodatkowe świadczenia lub skrócić płatne zwolnienia. Ta zasada powoduje, że pracownicy są czasem narażeni na arbitralne i nagłe zwolnienia, niestały harmonogram pracy w zależności od potrzeb pracodawcy oraz niezapowiedziane cięcia wynagrodzeń i świadczeń.

„At-will employment” jest regułą, którą można zmienić na podstawie umowy z pracodawcą. Umowa może przewidywać określony okres zatrudnienia lub zezwalać na rozwiązanie umowy wyłącznie z konkretnych przyczyn.

Istnieją w nowojorskim prawie ograniczenia zasady „at-will employment” regulujące sytuacje, w których zwolnienie pracownika staje się nielegalne. Przykładem są sytuacje, kiedy pracownik jest członkiem związku pracowników (unii) i jest zatrudniony na podstawie umowy związkowej lub kiedy pracownik złożył wniosek o odszkodowanie dla pracowników ("Workers Compensation") lub wniosek o rentę inwalidzką.

Nowojorskie prawo pracy zabrania też dyskryminacji przez pracodawcę ze względu na wyznanie, wiek, postrzegany wiek, pochodzenie narodowe, status obywatelski, płeć, niepełnosprawność, stan cywilny, stan partnerski, ciążę i status opiekuna. Istnieje również ochrona przed dyskryminacją w oparciu o areszt lub wyrok skazujący, status ofiary przemocy domowej lub prześladowania czy też przestępstw seksualnych. Zgodnie z prawem miasta Nowy Jork wszyscy pracodawcy muszą również zapewnić odpowiednie dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownic w ciąży. Ponadto pracownicy, którzy są ofiarami przemocy domowej lub cyberprzemocy, mają prawo do rozsądnego dostosowania godzin pracy, w szczególności czasu wolnego, aby zająć się kwestiami prawnymi związanych z ich sytuacją. Wszyscy pracownicy są też objęci ochroną przed zwolnieniem za składanie skarg dotyczących dyskryminacji, pod warunkiem, że pracownik ma uzasadnione przekonanie, że taka dyskryminacja faktycznie miała miejsce. Powyższe prawa obejmują wszystkich pracodawców zatrudniających czterech lub więcej pracowników w Nowym Jorku.

Jeśli przypuszczasz, że stałeś się ofiarą nielegalnego lub dyskryminacyjnego zwolnienia z pracy, zgłoś się do naszej kancelarii po bezpłatną konsultację w języku polskim.

Mecenas Nicole Brenecki

Kancelaria Jodré Brenecki LLP

71-27 Fresh Pond Road – 2 Piętro

Ridgewood, New York 11385

(347) 563-2605

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2021-04-08

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.