PLUS

Baner

Nowy test na obywatelstwo

Nowy test na obywatelstwo

Zgodnie z zapowiedzią, Urząd Imigracyjny wprowadził zmiany w teście, który jest wymagany w procesie naturalizacji, czyli ubiegania się o obywatelstwo. Osoby, które złożą aplikację N-400 z datą 1 grudnia 2020 i późniejszą, będą zdawać już nową wersję

Sekcja 312 Ustawy Imigracyjnej określa wymogi związane z wiedzą o Stanach Zjednoczonych oraz z oceną znajomości języka angielskiego w celu naturalizacji. W myśl tego prawa „kandydaci muszą wykazać się rozumieniem języka angielskiego, włącznie z umiejętnością czytania, pisania, wymowy i znajomości słów używanych w mowie potocznej oraz udowodnić znajomość podstaw historii i zasad organizacji państwa i formy rządów Stanów Zjednoczonych .

Tak więc egzamin na obywatelstwo składa się z dwóch komponentów – znajomości języka angielskiego i wiedzy o Stanach Zjednoczonych, czyli  tzw. „civics”.

Zmiany dotyczą tylko tego drugiego komponentu. Egzamin ze znajomości języka angielskiego pozostaje bez zmian.  Aby zademonstrować umiejętność czytania w języku angielskim należy odczytać głośno i poprawnie jedno z trzech zdań, a egzamin pisemny polega na poprawnym napisaniu jednego z trzech zdań. Rozumienie języka oraz znajomość angielskiego w mowie testowana jest podczas interview i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu N-400.

W nowym egzaminie rozszerzona została część „civics” – znajomość historii i organizacji państwa. Test stosowany do tej pory został przygotowany w roku 2008 i taką wersję będą zdawać wszyscy, których aplikacje wpłynęły przed 1 grudnia 2020. Na czym polega zmiana?

Wersja z roku 2008 – wiedza o Stanach Zjednoczonych. Jest to część ustna egzaminu, podczas której oficer imigracyjny zadaje 10 wybranych pytań z listy 100. Poprawnie trzeba odpowiedzieć na 6. 

Wersja z roku 2020 – wiedza o Stanach Zjednoczonych. Jest to ustna część egzaminu, i oficer imigracyjny zada 20 pytań z listy 128. Aby zaliczyć egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań.

W dalszym ciągu ulgowo traktowane są osoby, które ukończyły 65 lat i posiadają zieloną kartę minimum 20 lat. Dla nich przygotowano skróconą wersję egzaminu składającą się z 20 pytań,

Znajdują się one na ogólnej liście 128 pytań i oznaczone są gwiazdką.

Nowa wersja testu z roku 2020 jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego uscis.gov.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Systemu Edukacji Osób Dorosłych, zaleca się, aby wszystkie standardowe testy były co 4 lub 5 lat „odświeżane”, w tym również test na obywatelstwo. Według słów Dyrektora Wykonawczego USCIS Kena Cuccinelli. „Uaktualnienie, opracowanie i poprawienie testu jest obowiązkiem naszej agencji i ma na celu pomóc imigrantom ubiegającym się o naturalizację zrozumieć znaczenie posiadania amerykańskiego obywatelstwa oraz poznać wspólne wartości, które łączą wszystkich Amerykanów”.  I dalej: „Test z wiedzy obywatelskiej został wprowadzony po to, aby naturalizowani Amerykanie znali i rozumieli swoje prawa i obowiązki wobec nowej ojczyzny i byli w stanie świadomie w niej funkcjonować”.  

Mirosława Skowrońska

A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych listopadzie 2020

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         09/01/2013

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 09/01/2019

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  09/01/2015

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    04/15/2008

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        07/01/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2020-11-24

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.