PLUS

Baner

Wiza do USA – jaka i dla kogo

Wiza do USA – jaka i dla kogo

Wyjazd do USA może być uzasadniony wieloma względami, tak turystycznymi, jak i handlowymi bądź inwestycyjnymi.

Polska nie jest objęta Programem Ruchu Bezwizowego, przez co obywatele polscy muszą ubiegać się o odpowiednią wizę do USA.

Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych określa szeroki wachlarz kategorii wizowych wychodzących naprzeciw potrzebom osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Przed wyjazdem warto zapoznać się dokładnie z przepisami imigracyjnymi oraz zasięgnąć porady prawnej, aby nie narazić się na naruszenie warunków uzyskania wizy, czego konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe i długotrwałe.

Najpopularniejszą, jak i najczęściej przyznawaną jest wiza turystyczna bądź służbowa B1/B2. Ubiegać się o nią mogą osoby udające się do USA w celach służbowych, turystycznych bądź medycznych. Co istotne, cele biznesowe wyjazdu do USA nie zezwalają na podjęcie pracy, jak i uzyskiwanie dochodów na terenie USA.

Wiza B1/B2 przeznaczona jest dla osób, które wyjeżdżają jedynie na krótki okres z zamiarem opuszczenia USA w zadeklarowanej dacie. Jednorazowy pobyt na jej podstawie wynosi maksymalnie 160 dni i może być przedłużony jedynie w wyjątkowych sytuacjach takich jak względy medyczne.

Przekroczenie czasu pobytu może łączyć się z anulowaniem wizy i zakazem wjazdu do USA na okres do 10 lat. Aby otrzymać wizę B1/B2 należy złożyć elektroniczny wniosek wizowy DS-160, podając informacje o szczegółach wyjazdu oraz wnieść opłatę 160 USD. Niezbędna jest także rozmowa kwalifikacyjna z konsulem.

Podczas rozmowy konsul ma za zadanie ustalić, czy związek z krajem zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę daje rękojmię jej powrotu z USA. Jeżeli konsul dojdzie do odmiennego wniosku, może odmówić wydania wizy.
Poza wizą B1/B2, prawo wizowe USA zawiera niemal czterdzieści innych kategorii wizowych. Wiele z nich pozwala na pracę w USA lub podęcie nauki na amerykańskich szkołach średnich bądź wyższych.

Posiadacze niektórych rodzajów wiz takich jak inwestorzy – wiza E-2, przedsiębiorcy – wiza E1, lub pracownicy oddelegowani do oddziału firmy w USA – wiza L, mogą na miejscu ubiegać się o status stałego rezydenta USA i wystąpić o uzyskanie stałego pobytu i zielonej karty w czasie pobytu w USA. Odpowiednio długi, jak i legalny pobyt w USA oparty o konkretną kategorię wizową pozwala w późniejszym czasie na ubieganie się o obywatelstwo USA.

Poza wizami nieimigracyjnymi prawo imigracyjne USA określa także kategorie wiz imigracyjnych, których katalog jest już znacznie mniejszy. W dużej mierze przeznaczone są one dla członków rodzin obywateli USA – m.in. wizy IR1, CR1, K3 K-1. Poza tym ubiegać się o nie mogą osoby, z którymi Stany Zjednoczone mają ścisłe związki gospodarcze np. inwestorzy – wiza kategorii T. Z kolei wizy kategorii E1 i E2 dedykowane są dla osób o nadzwyczajnych osiągnięciach w dziedzinie nauki, edukacji bądź sztuki, jak i przedstawicieli określonych zawodów.

Prawo imigracyjne USA określa wiele możliwości dla osób, które chcą poznać Stany Zjednoczone, pracować czy uczyć się w USA. Aby nie narazić się na konsekwencje złamania prawa imigracyjnego, należy odpowiednio dobrać kategorię wizową, co uchroni od odmowy uzyskania wizy, jej anulowania bądź zakazu wjazdu do USA.

Adw. Jarosław Kurpiejewski

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2019-08-13

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.