PLUS

Baner

Zielona karta za zasługi

Zielona karta za zasługi

Od początku swojej kampanii wyborczej oraz kadencji w Białym Domu Prezydent Donald Trump wypowiada się za drastycznymi zmianami w obecnym prawie imigracyjnym.

W czwartek 15 maja po raz kolejny przedstawił na forum publicznym swój plan naprawy, jego zdaniem, nieudolnego systemu imigracyjnego. Program imigracyjny Trumpa składa się z dwóch podstawowych komponentów. Podstawą i warunkiem reformy systemu imigracyjnego jest zabezpieczenie i uszczelnienie granic państwa – a więc budowa muru granicznego, dokładna kontrola paszportowa oraz szczegółowa wstępna selekcja osób ubiegających się o azyl w Stanach Zjednoczonych.

W drugiej części planu Prezydenta znajduje się zmiana kryteriów w przyznawaniu wiz imigracyjnych i prawa stałego pobytu w USA. Proponowany plan proponuje zastąpienie obecnie obowiązującego systemu imigracyjnego polegającego na tak zwanym łączeniu rodzin, imigracją „zasługową” albo „wartościową” (merit based). Pierwszeństwo do otrzymania wizy imigracyjnej miałoby przysługiwać nie tylko z racji pokrewieństwa z obywatelem lub stałym rezydentem USA, a bardziej z racji atrakcyjności i użyteczności imigranta dla Stanów Zjednoczonych.

Proponowany plan przypominałby system, który obowiązuje w Australii i Kanadzie i polega na kwalifikacji potencjalnych kandydatów w systemie punktowym. Imigranci do Stanów Zjednoczonych musieliby zdobyć odpowiednią ilość punktów, aby otrzymać dostęp do wiz imigracyjnych. Priorytetowym kryterium ma być wiek i wykształcenie kandydata. Pod uwagę brane byłyby świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomy zawodowe i ukończone studia. Punkty należałyby się też za znajomość języka angielskiego i zaliczenie standaryzowanego egzaminu językowego.

Liczyłoby się też posiadanie oferty pracy na terenie USA. Uznawane również byłyby szczególne osiągnięcia, np. na polu nauki lub kultury, lub w sporcie. Ustawa Imigracyjna w powyższej wersji stopniowo wyeliminowałaby pewne kategorie sponsorowania rodzinnego oraz wyeliminowałaby imigrację na podstawie loterii wizowych. Prezydent nie przewiduje całkowitej eliminacji sponsorowania rodzinnego, ponieważ w dalszym ciągu priorytet przysługiwałby najbliższym członkom rodziny (małżonkom i dzieciom) stałych rezydentów i obywateli.

Podstawowym celem proponowanej reformy jest ujednolicenie kryteriów imigracyjnych i postawienie tej samej (całkiem wysokiej) poprzeczki dla osób pochodzących ze wszystkich regionów geograficznych i wszystkich kultur. Jeśli taka wersja reformy imigracyjnej miałaby zostać wprowadzona, to oznacza, że Donald Trump chce urzeczywistnić swój plan – „Make America Great Again” w dużym stopniu przy pomocy imigrantów, ponieważ każdy przybywający do Stanów Zjednoczonych na stałe musiałby dołożyć swoją cegiełkę do obudowy Wielkiej Ameryki.

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w czerwcu  2019

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         02/15/2012

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                    07/15/2017

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/15/2013 

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                   12/22/2006

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                       04/01/2006

Mirosława Skowrońska

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2019-05-30

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.