PLUS

Baner

O ubezpieczeniach na życie w Metlife

O ubezpieczeniach na życie w Metlife

MetLife to jedna z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych na świecie. Jest ona ceniona nie tylko za wysoką jakość świadczonych przez siebie usług, ale również za bogatą ofertę produktową.

Można w niej znaleźć między innymi ubezpieczenie na życie, które jest jednym z najważniejszych produktów MetLife.

Czym jest ubezpieczenie na życie? Ubezpieczenie na życie to jedna z najpopularniejszych polis. Można ją znaleźć w ofercie niemal wszystkich ubezpieczycieli. Jego celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, co jest zagwarantowane poprzez wypłatę świadczenia w postaci sumy ubezpieczenia ustalonej na wypadek śmierci, osiągnięcia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Podstawę wypłaty świadczenia stanowi umowa ubezpieczeniowa.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele wariantów ubezpieczenia na życie. Wynika to bowiem z faktu, że ubezpieczyciele chcą jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Wśród dostępnych polis można wyróżnić m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci mające na celu zrekompensowanie uszczerbku w budżecie domowym, który powstał w związku ze stratą bliskiej osoby, ubezpieczenie na dożycie, przewidujące wypłatę świadczenia  po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku określonego w umowie, czy też ubezpieczenie mieszane, będące połączeniem elementów polisy na dożycie oraz terminowego ubezpieczenia na życie. Innym rodzajem ochrony dostępnej na rynku są tzw.  renty życiowe, wypłacane po zaistnieniu określonych w umowie okoliczności aż do śmierci ubezpieczonego. Wreszcie, firmy oferują tzw. ubezpieczenie posagowe mające na celu zapewnienie dziecku ubezpieczonego bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci rodzica lub ułatwienie wejścia w dorosłe życie. W tym przypadku wypłata świadczenia następuje po osiągnięciu przez dziecko ubezpieczonego określonego w umowie wieku. Warto też wspomnieć o ubezpieczeniu grupowym przeznaczonym dla grupy osób, na przykład pracowników.

Ubezpieczenia na życie MetLife zapewniają ochronę członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Firma oferuje elastyczne polisy dostępne w kilku wariantach i przystępne ceny. Może je wykupić niemal każdy, kto znajduje się w określonym przedziale wiekowym.  Większość umów zawieranych jest na określony czas. Nabywca polisy sam decyduje o zakresie ochrony oraz o wysokości sumy ubezpieczenia. Z kolei wymiar składki uzależniony jest od wieku ubezpieczonego i innych czynników badanych przed zawarciem umowy. Opłacając składkę za cały rok z góry, można liczyć na kilkuprocentową bonifikatę.

Istnieje także możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony. Podstawowym rozszerzeniem jest tutaj ubezpieczenie na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa osoby ubezpieczonej lub współubezpieczonej. Ponadto polisa może zostać rozszerzona o następujące elementy: ubezpieczenie na życie  z malejącą sumą ubezpieczenia i składką, które dopasowane jest do malejącej raty kredytu; ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji; zachorowania na chorobę nowotworową; trwałego inwalidztwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku; konsultację medyczną; czasowego przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek zachorowania na poważną chorobę; czy ubezpieczenie wypadkowo-zdrowotne dla dziecka. 

Jak ma to zawsze miejsce w przypadku polis, ubezpieczyciel przewiduje kilka wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, gdy odszkodowania nie otrzymamy. Najczęściej obejmują one takie zdarzenia jak popełnienie samobójstwa przez ubezpieczonego w określonym okresie od zawarcia umowy; zatajenia przez ubezpieczonego informacji o stanie zdrowia we wniosku o ubezpieczenie; śmierć ubezpieczonego w wyniku np. działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych zamieszkach; czy też wskutek obrażeń odniesionych w wyniku usiłowania popełnienia przestępstwa. Pamiętajmy, aby zawsze zapoznawać się z wyłączeniami zawartymi w polisach - pozwoli to uniknąć ewentualnych rozczarowań i rozwieje wątpliwości co do tego, kiedy jesteśmy objęci ochroną, a kiedy nie będziemy mogli liczyć na odszkodowanie ze strony ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia na życie cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to z faktu, iż ludzie są bardziej świadomi zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, w Greenpoint Insurance, oferujemy Państwu kompleksową obsługę i korzystne ubezpieczenia na życie. Jeśli więc rozważają Państwo zabezpieczenie swoich najbliższych na wypadek najpoważniejszych nieszczęść, zapraszamy do naszego biura. Doradzimy, wyjaśnimy, zaproponujemy właściwą ochronę w przystępnej cenie. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę,  prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do naszego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2019-05-28

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.