PLUS

Baner

Ochota na zmianę

Ochota na zmianę

Czasami mamy swoje powody, aby chcieć nazywać się inaczej. W przypadku kobiet jest to najczęściej ślub i przyjęcie nazwiska męża. Albo odwrotnie – po rozwodzie panie chcą wrócić do swojego nazwiska sprzed ślubu.

Czasami nie podoba nam się imię, które nam przypadło w udziale, albo może od lat przedstawiamy się inaczej, niż w oficjalnych dokumentach. Być może obrzydło nam życie z powodu trudnej pisowni lub wieloczłonowego nazwiska, które wywołuje irytację urzędników.  

To, jak się dzisiaj nazywasz, nie musi być twoim nazwiskiem na zawsze i masz prawo do zmiany. W Stanach Zjednoczonych automatycznie można przybrać nowe nazwisko w wyniku ślubu, rozwodu, lub poprzez nabycie obywatelstwa USA. W każdej z tych sytuacji jest to dość prosta procedura, ponieważ uczestniczy w nich urzędnik państwowy, który z racji swojej funkcji posiada prawo udzielenia pozwolenia na zmianę nazwiska. Jednak podczas procedury naturalizacji osobą tą jest sędzia sądu federalnego. Nawet jeśli ceremonia naturalizacji odbywa się w urzędzie imigracyjnym, a nie w sądzie federalnym, to zmiana nazwiska formalnie odbywa się za zgodą sądu.  

W innych okolicznościach po zmianę nazwiska lub imienia należy udać się do powiatowego sądu wyższego w swoim stanie zamieszkania. W stanie New Jersey należy w tym celu złożyć wniosek wraz z opłatą $250. Wniosek musi zawierać wyjaśnienie powodu, dla którego żądamy zmiany oraz oświadczenie, że za zmianą tą nie ukrywa się chęć ucieczki przed odpowiedzialnością karną albo cywilną.

Po zapoznaniu się z wnioskiem przez sędziego otrzymuje się wezwanie, aby w ciągu 30 dni osobiście stawić się w sądzie. Celem tego przesłuchania jest udzielenie instrukcji przez sąd dotyczących dalszego postępowania. Jednym z wymogów procedury zmiany nazwiska w stanie New Jersey jest, aby w lokalnej prasie umieścić ogłoszenie i podać do wiadomości publicznej to, że ubiegamy się o zmianę.

Osoby, które w przeszłości były karane i mają na swoim koncie przestępstwo kryminalne, musza dodatkowo zawiadomić urząd prokuratora w powiecie, w którym zostało popełnione przestępstwo.

Zmiana nazwiska dziecka odbywa się podobnie, jak w przypadku osoby dorosłej. Jeśli jednak, tylko jedno z rodziców żąda zmiany, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem, musi on zostać powiadomiony o złożeniu wniosku i o terminie rozprawy w sądzie. Drugi rodzic ma prawo zakwestionować zmianę, a w dniu rozprawy sędzia zapozna się z faktami i wysłucha ewentualnych zastrzeżeń.

Podczas rozprawy w sądzie należy zapewnić, że powód, dla którego ubiegamy się o zmianę nazwiska, nie wynika z chęci ukrycia się przed instytucjami kredytowymi, uniknięciem aresztowania, albo z zamiaru popełnienia oszustwa. W przypadku braku zastrzeżeń sąd wyda zgodę, ale oficjalnie, nowe nazwisko można przybrać dopiero 30 dni po ogłoszeniu orzeczenia sądu. Następnie, należy ponownie zamieścić ogłoszenie w prasie, po czym w ciągu 45 dni dostarczyć kopię orzeczenia do Urzędu Skarbowego (Department of Treasury) wraz z opłatą $50. Następnie należy zawiadomić wszystkie urzędy stanowe i instytucje prywatne, takie jak Administracja Social Security, banki, firmy ubezpieczeniowe, lub urzędy do spraw świadczeń socjalnych.

Może trudno dziś to sobie wyobrazić, ale kiedyś musieli chyba przejść tę procedurę Lady Gaga – urodzona jako Stefani Joanne Angelina Gemanotta, Woody Allen – wcześniej Allan Stewart Konigsberg, czy Elton John – dawniej Reginald Kenneth Dwight.

 

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w czerwcu  2019

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                          02/15/2012

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                    07/15/2017

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/15/2013 

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    12/22/2006

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        04/01/2006

Mirosława Skowrońska

 

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2019-05-20

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.