PLUS

Baner

Kiedy dług ulega przedawnieniu w USA?

Kiedy dług ulega przedawnieniu w USA?

Collection agencies, czyli amerykańskie firmy windykacyjne, niekiedy upominają się o uregulowanie starych długów. Dzwoni ktoś z collection agency albo przychodzi pocztą rachunek za starą należność za telefon czy domowe świadczenia (utilities).

Większość ludzi płaci to dla zwykłego spokoju. Niesłusznie. Może to być zwykłe oszustwo albo omyłka.

Co robić, gdy dzwoni collection agency

Co robić, gdy collection agency upomina się o długi, z którymi się nie zgadzasz? Poproś collection agency o potwierdzenie długu, co po angielsku nazywa się „verification of the debt”. Poborcy długów w USA mają obowiązek pokazać dłużnikowi dowody na to, że jest on odpowiedzialny za długi. Zgodnie z Ustawą Fair Debt Collection Practices Act, poborca długów musi w przeciągu 5 dni okazać konkretne dokumenty oraz opis praw dłużnika i sposobu, w jaki może on dług zakwestionować.

Pamiętaj: To nie ty musisz udowodnić, że nie jesteś dłużny należności, lecz collection agency musi udowodnić twoje zobowiązanie. Gdy ci to udowodni na piśmie, wtedy do ciebie należy udowodnienie, że tę należność już w przeszłości uregulowałeś.

Jak bronić się przed niesłusznym pobieraniem długów wyjaśniałam na tych łamach w przeszłości. Artykuł pt. Jak walczyć z collection agency można znaleźć w witrynie www.PoradnikSukces.com w dziale o kredytach. Dowiesz się tam również o swoich prawach danych ci przez Fair Debt Collection Practices Act.

Nawet jeżeli należność jest rzeczywista i uzasadniona, obronić się możemy powołując na okres przedawnienia (statute of limitation). Prawne przedawnienie długu to najlepsza broń niedoszłego dłużnika.

Co to jest przedawnienie

Przedawnienie (statute of limitation) polega na tym, że na skutek upływu czasu wierzyciel traci możliwość skutecznego egzekwowania swoich uprawnień wobec dłużnika. W Polsce przedawnienie definiuje art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, w Stanach Zjednoczonych przedawnienie regulowane jest przez przepisy stanowe. W każdym stanie przepisy są nieco inne i różne bywają terminy.

Roszczenie przedawnione wciąż istnieje, wierzyciel ciągle może pozwać dłużnika do sądu, ale jeżeli dłużnik powoła się na przedawnienie, to powództwo zostanie oddalone. Gdy dłużnik nie powoła się na przedawnienie, to wierzyciel uzyska wyrok zasądzający.

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem (secured loan) nie narusza uprawnienia zastawnika do uzyskania zaspokojenia z rzeczy obciążonej.

Przedawnienie dotyczy tylko dochodzenia sądowego. Wierzyciele i collection agencies ciągle mogą upominać się zwrot należności, ale dokładają o wiele mniej starań do windykacji przedawnionych długów.

Kiedy zaczyna się termin przedawnienia?

Termin przedawnienia liczy się od dnia, gdy stało się ono wymagalne, czyli na przykład od dnia dostarczenia rachunku do domu. Roszczenia terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez określonego terminu – na żądanie wierzyciela.

Przykład: Pożyczyłeś krewnemu pieniądze na dwa lata. Termin przedawnienia zaczyna się liczyć nie od daty udzielenia pożyczki, lecz po upływie uzgodnionego terminu, czyli po dwóch latach. Gdybyś pożyczył mu pieniądze do czasu, kiedy będzie w stanie oddać (czyli bez terminu), to przedawnienie liczy się dopiero od daty, kiedy się o pieniądze upomnisz.

Ile wynosi termin przedawnienia

Termin przedawnienia dyktowany jest przez przepisy stanowe i zależy od rodzaju umowy kredytowej. Terminy w poszczególnych stanach pokazane są w załączonej tabeli. Jeżeli pożyczyłeś komuś pieniądze „na słowo”, masz z nim umowę ustną, która w większości stanów bywa przedawniana wcześniej niż umowy pisemne.

Na przykład, pożyczyłeś koledze pieniądze i spisaliście umowę, że kolega pieniądze zwróci za rok wraz 10-procentowymi odsetkami. Po roku zaczyna liczyć się okres przedawnienia, który wynosi od 3 do 15 lat w zależności od stanu, przeważnie 6 lat. Jak widać z tabeli, przedawnienie wynosi 6 lat w stanach NY, New Jersey, Connecticut, Michicago, Wisconsin, a w Illinois – 10 lat. Gdybyście mieli umowę ustną, to uległaby ona przedawnieniu w tym samym czasie albo nieco wcześniej: 6 lat dla New York, New Jersey, 5 lat w Illinois, 3 lata w Connecticut.

Pożyczki samochodowe i inne ratalne umowy – to umowy na piśmie.

Karty kredytowe uważane są za rachunki z otwartym kontem (open accounts). Okres przedawnienia długów na karcie kredytowej wynosi od 3 do 10 lat.

Termin przedawnienia długów w Stanach Zjednoczonych (w latach)

Stan

Umowy ustne

Umowy pisemne

Skrypty dłużne (promissory notes)

Rachunki z otwartym kredytem (open accounts)

Alabama

6

6

6

3

Alaska

6

6

6

6

Arizona

3

6

5

3

Arkansas

3

5

6

3

California

2

4

4

4

Colorado

6

6

6

6

Connecticut

3

6

6

6

Delaware

3

3

6

3

D.C.

3

3

3

3

Florida

4

5

5

4

Georgia

4

6

6

4

Hawaii

6

6

6

6

Idaho

4

5

10

4

Illinois

5

10

6

5

Indiana

6

10

10

6

Iowa

5

10

5

5

Kansas

3

5

5

3

Kentucky

5

15

15

5

Louisiana

10

10

10

3

Maine

6

6

6

6

Maryland

3

3

6

3

Massachusetts

6

6

6

6

Michigan

6

6

6

6

Minnesota

6

6

6

6

Mississippi

3

3

3

3

Missouri

5

10

10

5

Montana

5

8

8

5

Nebraska

4

5

6

4

Nevada

4

6

3

4

New Hampshire

3

3

6

3

New Jersey

6

6

6

6

New Mexico

4

6

6

4

New York

6

6

6

6

North Carolina

3

3

5

3

North Dakota

6

6

6

6

Ohio

6

15

15

?

Oklahoma

3

5

5

3

Oregon

6

6

6

6

Pennsylvania

4

6

4

6

Rhode Island

15

15

10

10

South Carolina

10

10

3

3

South Dakota

6

6

6

6

Tennessee

6

6

6

6

Texas

4

4

4

4

Utah

4

6

6

4

Vermont

6

6

5

6

Virginia

3

5

6

3

Washington

3

6

6

3

West Virginia

5

10

6

5

Wisconsin

6

6

10

6

Wyoming

8

10

10

8

Odnowienie długu

Należy być świadomym faktu, że nawet częściowy zwrot należności powoduje odnowienie długu (re-aging of debt) i termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. W Polsce nazywa się to przerwaniem biegu przedawniania. Również przyznanie się do długu może spowodować przedłużenie terminu przedawnienia. Przepisy są różne w poszczególnych stanach i powinieneś zasięgnąć porady prawnika w swojej indywidualnej sprawie.

Dług orzeczony w sądzie

Gdy wierzyciel pozwał cię do sądu, wygrał sprawę, a ty nadal nie uregulowałeś należności, to przyjmij do wiadomości, że terminy przedawnienia długów z sądowym tytułem wykonalności są inne, znacznie dłuższe: przeważnie od 10 do 20 lat w zależności od stanu. Prawo ustala też obowiązkowe odsetki za zwłokę w spłacie należności.

Na przykład pożyczyłeś pieniądze koledze, który odmówił ich zwrotu. Wziąłeś sprawę do sądu małych roszczeń (small claims court) i sprawę wygrałeś. Kolega okazał się niewypłacalny i nadal uchyla się przed zwrotem należności. Nakaz sądowy zostanie w mocy przez 10 lat w stanie Nowy Jork, 14 lat w New Jersey, 20 lat w Illinois i w Connecticut. W Nowym Jorku i w Illinois należeć ci się będzie 8% odsetek rocznie, 10% w Connecticut i w Teksasie.

Dokładne dane o latach przedawnienie dla różnych rodzajów długów podaję dla państwa w witrynie www.PoradnikSukces.com. Radzę udać się do działu zatytułowanego „Twój kredyt”.

Elżbieta Baumgartner

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2015-10-03

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.