PLUS

Baner

O ubezpieczeniu pracowniczym

O ubezpieczeniu pracowniczym

Każda firma odpowiedzialna jest za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Jednym z wymogów prawa stanowego, w którym przejawia się ten obowiązek jest konieczność posiadania przez firmy ubezpieczenia pracowniczego - tzw. Worker’s Compensation.

Ubezpieczenie to chroni pracodawcę w razie zaistnienia wypadku przy pracy, a także ma zastosowanie w przypadku niektórych chorób zawodowych.

Po raz pierwszy Worker’s Compensation zostało wprowadzone w stanie Nowy Jork na początku XX wieku. Dziś obowiązek posiadania ubezpieczenia obejmuje większość stanów, jakkolwiek każdy z nich reguluje kwestie tego rodzaju ubezpieczeń w sobie właściwy sposób. Worker’s Compensation zabezpiecza pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a także niezdolnych do pracy w wyniku zachorowania na niektóre choroby zawodowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy zaistnieje wypadek, pracownik nie musi procesować się z pracodawcą o wypłatę odszkodowania, gdyż to zostanie wypłacone z ubezpieczenia pracowniczego. W praktyce nieważne więc, czy to pracodawca nie dopilnował zasad bezpieczeństwa, czy też pracownik zaniechał ich przestrzegania – w obu przypadkach koszty leczenia zostaną pokryte przez Worker’s Compensation.

Biorąc pod uwagę cenę tego typu ubezpieczenia, należy zauważyć, iż koszt polisy uzależniony jest od kilku czynników: oceny ryzyka wiążącego się z wykonywaniem określonego zawodu, płci oraz osiąganych przez nas zarobków. Poniesienie kosztów ubezpieczenia pracowniczego leży po stronie pracodawcy. Co istotne, należy pamiętać że ochroną objęci są także nielegalni imigranci, dlatego zatrudniając kogoś ,,na czarno”, musimy liczyć się z tym, że w razie odniesienia przez pracownika obrażeń, nielegalność zatrudnienia może wyjść na jaw – to z kolei wiąże się z nałożeniem odpowiedniej kary. Do najważniejszych świadczeń wchodzących w skład ubezpieczenia pracowniczego wchodzą: natychmiastowa opieka lekarska, zarobki zastępcze podczas tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy, a także zasiłki i renty na wypadek śmierci pracownika. W określonych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Do takich wykluczeń należą m.in. stan nietrzeźwości podczas wypadku, celowe okaleczenie się, czy też zaistnienie wypadku poza miejscem pracy, o ile pracownik nie wykonuje polecenia służbowego.

Co należy zrobić gdy ulegliśmy wypadkowi? Pierwszym krokiem, który powinniśmy uczynić jest niezwłoczne poinformowanie przełożonego o zaistniałym zdarzeniu, a także uzyskanie niezbędnej pomocy medycznej. Należy pamiętać, że niekiedy to stanowe agencje decydują o tym, do jakiego lekarza powinniśmy się udać - nie jest to zatem w pełni dowolny wybór. Ponadto powinniśmy poprosić lekarza o przesłanie sprawozdania z wypadku do naszego pracodawcy, jego ubezpieczyciela bądź bezpośrednio do Worker’s Compensation Board. Roszczenie zgłaszamy na specjalnym formularzu (Form C-3), do którego dołączamy zaświadczenie o wypadku oraz rachunki za usługi medyczne. Tak przygotowaną dokumentację dostarczamy do stanowego biura Worker’s Compensation. Sprawy mniejszej wagi często akceptowane są od razu, w poważniejszych przypadkach konieczne może być osobiste stawienie się na przesłuchanie. Należy pamiętać, aby nie zwlekać ze zgłaszaniem wypadku lub choroby zawodowej, gdyż po upływie określonego czasu (zazwyczaj 2 lata), nasze prawo do roszczenia może wygasnąć.

Greenpoint Insurance Brokerage oferuje Państwu szeroko pojętą pomoc i doradztwo w uzyskaniu ubezpieczenia pracowniczego. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, zdrowotnych, biznesowych, domowych, po ubezpieczenia dla kontraktorów, odpowiedzialności cywilnej (general liability) czy disability. Działamy na terenie Nowego Jorku i New Jersey. Nasi pracownicy pomogą wybrać odpowiednią firmę ubezpieczeniową oraz zadbają o to, aby zapewnić Państwu jak najlepsze pokrycie w możliwie przystępnej cenie.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2015-09-25

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.