PLUS

Baner

Czy mój status imigracyjny jest istotny w jakichkolwiek rozprawach w Sądzie Rodzinnym?

Czy mój status imigracyjny jest istotny w jakichkolwiek rozprawach w Sądzie Rodzinnym?

Najczęściej pytanie brzmi czy mój brak statusu imigracyjnego ma jakiś wpływ w rozpatrywaniu spraw odnośnie opieki nad dziećmi lub alimentów na dzieci.

Dużo pytań kierowanych do mnie podczas konsultacji na tematy rozpraw w sądzie rodzinnym (Family Court) lub rozwodowym (Supreme Court) odnosi statusu imigracyjnego.

Najczęściej pytanie brzmi czy mój brak statusu imigracyjnego ma jakiś wpływ w rozpatrywaniu spraw odnośnie opieki nad dziećmi lub alimentów na dzieci. I w tym miejscu należy zaznaczyć, że status imigracyjny jest albo nieistotny albo bardzo rzadko brany pod uwagę przez sąd w sprawach o opiekę nad dziećmi, czyli custody. Dla przykładu, jeżeli jeden z rodziców przebywa w Stanach Zjednoczonych bez legalnego statusu, a drugi rodzic ma legalny pobyt, to nie znaczy że osoba z “papierami” ma jakąkolwiek przewagę w sądowej decyzji; sąd skupia się nad dobrem dzieci. Sąd jest opinii, że bycie dobrym rodzicem nie wymaga zielonej karty.

Jeden z kilku czynników, który sąd bierze pod uwagę, to który z rodziców był głównym wychowawcą dzieci podczas ich życia. Jeżeli matka nie pracowała gdyż opiekowała się dziećmi od urodzenia i miała tradycyjna rolę, jak się często zdarza w polskich rodzinach, to i tak ma przewagę w sądzie o opiekę nad dziećmi nawet jeśli jest na „nielegalu”. Prawdopodobieństwo, że rodzic bez statusu imigracyjnego może być deportowany nie jest ważnym czynnikiem. Sąd rodzinny stara się brać pod uwagę czynniki, które wykazują odpowiedzialne i rozsądne decyzje, mające pozytywny wpływ na dobro dzieci.

Jeśli matka jest tu nielegalnie, nie ma pozwolenia na pracę i ma bardzo niskie zarobki, to sąd nadal będzie się kierował cechami wychowywania dzieci pomijając marne zarobki nielegalnej matki. Przewaga finansowa pomiędzy rodzicami jest prawie nieistotnym czynnikiem w decyzji sądowej, który z rodziców będzie wskazany przez sąd jako tzw. “residential parent”, z którym rodzicem będą mieszkały dzieci.

Natomiast, jeżeli ojciec jest tu nielegalnie, sędzia z pewnością nie przyzna matce całkowitej władzy prawnej nad opieką i dobra dzieci tylko dlatego, że ojciec nie ma statusu imigracyjnego. Ojcu, który równocześnie uczestniczył z matką w wychowaniu dzieci nie grozi pozbycie praw opieki (lub jakichkolwiek) tylko dlatego, że przebywa tu nielegalnie.

Główny opiekun dzieci ma prawo do żądania alimentów na dzieci od rodzica, z którym dzieci nie mieszkają, czyli non-residential parent. Podobnie jak powyżej, status imigracyjny rodziców i dzieci nie jest brany pod uwagę przez sąd podczas rozprawy o alimenty na dzieci. Jedynym czynnikiem rozpatrywanym podczas postępowań sądowych w alimentach na dzieci to zarobki rodziców. Dzieci i rodzic, z którym dzieci mieszkają, ma prawo do otrzymywania alimentów nawet jeżeli są tu nielegalnie. Opłaty mogą być otrzymywane bezpośrednio lub przez miastowy urząd alimentów na dzieci (Child Support Collection Unit), który jest pośrednikiem pobierania alimentów i wypłacaniu ich dla rodzica, który ma opiekę. Nie potrzebny jest nawet numer social security żeby mieć takie konto z tym urzędem.

Sąd rodzinny lub rozwodowy, Supreme Court, nie zgłasza statusu imigracyjnego do żadnego urzędu imigracyjnego lub “ICE”. Założenie sprawy o opiekę, alimenty lub wizytacje z dziećmi w jakimkolwiek sądzie rodzinnym lub zawodowym w mieście Nowego Jorku nie sprawia zagrożenia dla rodziców lub dzieci bez legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Brak władania językiem angielskim też nie tworzy przeszkody bo każdy sąd zapewnia tłumacza na każde posiedzenie.  

Mec. Joanna Ewa Nowokuński

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2018-03-27

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.