PLUS

Baner

Obywatelstwo na kredyt i inne nowinki

Obywatelstwo na kredyt i inne nowinki

Z dniem 19 września Urząd Imigracyjny zaczyna przyjmować opłatę za aplikację na obywatelstwo kartą kredytową.

Jest to inicjatywa, która ma zmobilizować do złożenia tej kosztownej aplikacji ($680) tych, którzy ociągają się, ponieważ nie dysponują potrzebnymi funduszami. Teraz będzie można „zrobić obywatelstwo na kredyt”, przy czym karta kredytowa może należeć do osoby innej, niż składający aplikację. Formę N-400 (Application for Naturalization) składa się tylko w wersji papierowej, z oryginalnym podpisem i 2-ma fotografiami. W celu wykonania opłaty kartą kredytową na wierzchu formy N-400 należy położyć druk G-1450, w którym zamieszcza się potrzebne informacje z karty kredytowej. Jeśli wysyła się więcej niż jedną aplikację, druk G-1450 musi być dołączony do każdej z nich oddzielnie. Oczywiście Urząd Imigracyjny w dalszym ciągu przyjmuje czeki lub money-order.

Od niedawna na stronie internetowej www.dhs.gov/citizenship jest też dostępny przykładowy test próbny z ustnego egzaminu z wiedzy o Stanach Zjednoczonych w wersji audio, dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z tym egzaminem „na żywo”. Można zapoznać się z formą zadawanych pytań i poćwiczyć odpowiedzi.

Dodatkowe ulgi pojawiły się też w przepisach dotyczących treści przysięgi na wierność Stanom Zjednoczonym, składanej w chwili przyjęcia obywatelstwa. Głośna recytacja przysięgi na Wierność (Oath of Allegiance) jest nieodzownym wymogiem w procesie naturalizacji. Składając przysięgę kandydaci na obywateli słownie deklarują swoją lojalność wobec Stanów Zjednoczonych i zobowiązują się przestrzegać prawa i zasad Konstytucji. Ponadto kandydat potwierdza swoją gotowość do użycia broni lub wykonania zadań na rzecz armii amerykańskiej, jeśli zaistnieje taka potrzeba i rząd wezwie do tego obowiązku. Nowy regulamin pozwala kandydatowi wykluczyć te dwa zobowiązania z treści przysięgi i złożyć zmodyfikowaną wersję przysięgi. Kandydat może zwrócić się do Urzędu Imigracyjnego z prośbą o zmodyfikowanie przysięgi na podstawie osobistych przekonań i zastrzeżeń moralnych, wychowania lub wyznawanej religii. Urząd Imigracyjny nie wymaga już od kandydata, aby poparł swoje zastrzeżenia przynależnością do konkretnej religii, kościoła lub grupy wyznaniowej. Urząd Imigracyjny odstąpił od wymogu, aby kandydat przedstawił dowody na poparcie swoich zastrzeżeń w postaci dokumentów lub oświadczeń od władz kościelnych lub organizacji religijnych (Regulamin USCIS, tom 12).

Całkowite zwolnienie od złożenia przysięgi jest jednak niemożliwe i wszyscy, nawet ci nieznający języka angielskiego, muszą ją wyrecytować. W niektórych Urzędach Imigracyjnych przywiązuje się wagę do tego, aby kandydat zdający egzamin w swoim rodzinnym języku, z asystą tłumacza, również ją posiadał podczas ceremonii przysięgi.

Od osobistego złożenia przysięgi mogą być tylko zwolnione te osoby, które cierpią na pewne uwarunkowania medyczne, psychiczne lub fizyczne. W takim przypadku potrzebna jest opinia lekarza, a w imieniu kandydata przysięgę musi złożyć jego prawny opiekun, współmałżonek, rodzic lub dziecko.

Mirosława Skowrońska

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w październiku 2015

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat   -   01/15/2008

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów   -   04/15/2014

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów   -   01/15/2009

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami   -   05/22/2004

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami   -   02/08/2003

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2015-09-20

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.