PLUS

Baner

Ucieczka rodzica z dzieckiem do innego kraju. Jak je odzyskać?

Ucieczka rodzica z dzieckiem do innego kraju. Jak je odzyskać?

Zdarzają się przypadki i dosyć nawet często, iż jeden z rodziców zabiera dzieci na wakacje i już z tych wakacji nie wraca. Co wówczas?

Jak możemy odzyskać swoje pociechy? Przypadków i powodów do ucieczki rodzica z dziećmi poza granicę i braku chęci powrotu można byłoby wymieniać na pewno wiele. Czy to brak pracy, czy nieszczęśliwy związek z drugim rodzicem dziecka, czy tęsknota za ojczystym krajem, za rodziną. Na pewno każdy decydujący się na taki ruch w swoim życiu ma swoje powody. Jednak każdy z rodziców ma prawo do widywania się ze swoimi dziećmi, nawet jeśli nie posiada opieki fizycznej, czyli nie mieszka z dziećmi na stałe, a będąc tak daleko od dziecka, wizytacje co drugi weekend na pewno są niemożliwe. Taki wyjazd, a właściwie uprowadzenie własnego dziecka, jest również głęboką traumą dla samego dziecka. Zostało porwane przez własnego rodzica i pozbawione kontaktu z drugim rodzicem, z przyjaciółmi ze szkoły i krajem, w którym się wychowywało, otoczeniem itd.

Na szczęście dla rodziców, którzy w taki sposób zostali potraktowani istnieje prawo do obrony. Istnieje Konwencja Haska, która jest umową międzynarodową, której część powstała w dniu 25 października 1980 roku, aby uniknąć właśnie takich porwań przez jedną ze stron. Warunkiem starania się o zwrot dziecka jest członkostwo obydwu krajów w owej Konwencji i uprowadzone dziecko nie ukończyło 16 lat. Konwencja ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprowadzenia międzynarodowego lub zatrzymania dzieci. Dzięki Konwencji możemy przywrócić stan faktyczny i prawny, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem dziecka.

Jeśli dowiadujemy się, że druga strona nie powróciła na czas z wakacji i że zostaje na stałe, należy niezwłocznie złożyć wniosek na podstawie przepisów Konwencji do organu sądowego lub administracyjnego państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone. Im dłużej czekamy z owymi wnioskami, tym ciężej będzie nam dzieci odzyskać, ponieważ czas zacznie grać na naszą niekorzyść. Ogólną zasadą Konwencji jest niezwłoczny powrót dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu, jeśli dziecko nadal w tym państwie przebywa, a wniosek wpłynął przed upływem roku od momentu uprowadzenia lub zatrzymania dziecka.

Konwencja może również w pewnych okolicznościach pozwolić zostać dzieciom, jeśli minął już przynajmniej rok od wywiezienia dzieci i chodzą już tam szkoły, nawiązały nowe znajomości,  przywiązały się do nowego otoczenia, ponieważ teraz to jest ich miejsce zamieszkania, ich nowe środowisko.  Zresztą sam fakt złożenia wniosku po roku czasu oznacza, iż nie tak od razu zależało nam na powrocie dzieci, skoro pozwoliliśmy, aby upłynęło tyle czasu od wyjazdu dzieci.

Amerykański Urząd Bezpieczeństwa zaleca i wiele linii lotniczych żąda, aby podróżujący rodzic za granicę posiadał przy sobie zezwolenie na podróż dziecka przez drugiego rodzica, w celu uniknięcia właśnie takich porwań dzieci przez jednego z rodziców. Zezwolenie takie musi posiadać pieczęć notariusza publicznego, który potwierdza, że pismo zostało podpisane w jego obecności przez rodzica nie podróżującego.

Joanna Ewa Nowokuński, Esq.

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2016-06-28

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.