PLUS

Baner

Rozwiedzeni rodzice i sposób leczenia dziecka

Rozwiedzeni rodzice i sposób leczenia dziecka

Rodzice mają prawny obowiązek opieki nad swoimi dziećmi, co ma w znaczeniu dostarczenie im pożywienia, schronienia oraz opieki medycznej. W przypadku separacji lub rozwodu sąd lub rodzice podejmą decyzję w jaki sposób będzie wychowywane dziecko.

Bardzo często dziecko będzie żyło z jednym z rodziców, gdy drugie z rodziców pozostanie w pełni praw do widzenia i wychowywania pociechy. W większości przypadków sąd oraz rodzice postanawiają dzielić prawa rodzicielskie między siebie (równe prawa rodzicielskie).

Generalnie równe prawa rodzicielskie oznaczają, że rodzicie obopólnie postanawiają o wychowaniu dziecka, z uwzględnieniem codziennych obowiązków i czynności. Rodzice podejmują decyzje w porozumieniu ze sobą bez ingerencji sądowej. Te decyzje dotyczą edukacji oraz zabiegów medycznych oraz leczenia, któremu mogłoby być poddane dziecko.

Nie stanowi to zazwyczaj problemu, jeśli rodzice nadal dzielą te same przekonania co do wychowania dziecka, jak również prezentują te same wartości i ideały religijne, filozoficzne, kulturalne, finansowe oraz są w stanie kooperować. Jednakże muszą być oni zdolni do efektywnego porozumiewania się i podejmowania wspólnych decyzji dotyczących dziecka.

Kiedy opiekunowie nie są w stanie konstruktywnie ze sobą rozmawiać oraz mają różne wizje co do wychowania dzieci, bardzo często, nawet drobna sprawa, może zakończyć się wielkim sporem.

Historycznie wiele sądów podtrzymywało prawo rodziców do odmowy wykonania zabiegu medycznego na ich dzieciach, stanowiąc, iż sami rodzice podejmą najbardziej stosowną decyzję w tych trudnych sprawach. Zazwyczaj jednak odmowa leczenia dziecka nie jest kwestionowana przez organy państwowe, a przez drugiego rodzica, który może mieć w tym względzie odmienną opinię na tle religijnym, filozoficznym, kulturalnym lub finansowym

Jeśli rodzice nie mogą osiągnąć konsensusu odnośnie kwestii wychowania dziecka lub sposobu jego leczenia, sąd może zaproponować kilka rozwiązań:

  • zwrócenie się o podjęcie decyzji do neutralnej, zatwierdzonej przez rodziców, trzeciej strony, która może być wyznaczona w postanowieniach umowy zawartej między rodzicami;
  • mediację sądową;
  • rozprawę sądową podczas której Sąd podejmie decyzję w imieniu rodziców w przypadku zupełnej niemożności ich porozumienia się między sobą.

Sądy z reguły nie chcą ingerować w proces decyzyjny dotyczący wychowania lub leczenia czyjegoś dziecka. Jednak raz zaangażowane sądy będę dbać o najlepszy interes dziecka przedkładając go ponad religijne, filozoficzne, kulturalne czy finansowe ideały rodziców.

Jednymi z najczęstszych spornych tematów odnośnie leczenia dziecka są:

Szczepienia

Decyzje co do tego czy szczepić dziecko są niezwykle kontrowersyjne. Dla wielu rodziców jest to pierwszy poważny dylemat medyczny, którego dokonują w imieniu swojego dziecka. Podczas gdy szczepienia bezspornie pociągają za sobą korzyści, wywołują one również wiele wątpliwości wśród rodziców, którzy wierzą, że mogą one doprowadzić do wielu schorzeń, niepełnosprawności a nawet śmierci.

Chociaż stan New Jersey narzuca obowiązek szczepień, istnieją wyjątki od tej reguły, w przypadku, gdy rodzic lub opiekun przedstawi stosowne zaświadczenie medyczne bądź religijne, które wyłącza je spod tego obowiązku. Szkoły parafilane bądź prywatne mogą, ale nie muszą akceptować zaświadczeń odmowy szczepienia pokierowanych pobudkami religijnymi. Jak dotąd w stanie New Jersey niemożliwa jest odmowa szczepienia dziecka podyktowana osobistymi, bądź filozoficznymi przekonaniami rodzica.

Opieka dentystyczna i ortodoncyjna

Wielu wyznawców grup religijnych sprzeciwiających się rozmaitym ingerencjom medycznym, takim np. jak scjentolodzy, nie uznaje rutynowych badań dentystycznych czy ortodoncji estetycznej.

Dla wielu rodziców decyzja o poddaniu dziecka zabiegom ortodoncji korekcyjnej czy leczeniu stomatologicznemu uwarunkowana jest majętnością. W sytuacji, gdy zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie staje się priorytetem, potrzeba założenia dziecku aparatu ortodontycznego staje się luksusem nie do zaspokojenia.

Jednak problem pojawia się wtedy, gdy kwestia finansowa nie jest przeszkodą, a jest nią sprzeciw jednego z rodziców, dla którego korygowanie zgryzu wydaje się zbyteczne.

Opieka medyczna w nagłych przypadkach i hospitalizacja

Nawet najbardziej sporne kwestie filozoficzne i kulturalne często muszą być odsunięte na bok w przypadku ratowania życia dziecka. Jeśli potrzebuje ono nagłej opieki medycznej i jest pod nadzorem jednego z rodziców, drugi rodzic w pełni praw rodzicielskich, nawet nie musi być informowany przed hospitalizacją bądź poddaniem dziecka zabiegom medycznym.

Jeśli ty i twój były partner/małżonek nie zgadzacie się co do sposobu leczenia medycyną konwencjonalną, prawnik rodzinny bądź mediator, może wam pomóc w osiągnięciu kompromisu dotyczącego wyboru sposobu leczenia waszego dziecka. W ostateczności tak wypracowany konsensus może być lepszy od procesu sądowego, podczas którego sędzia podejmie decyzję za was.

Natalia Teper

www.teperlaw.com

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2016-04-08

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.