PLUS

Baner

Mała duża zmiana

Mała duża zmiana

Z początkiem nowego roku Urząd Imigracyjny zmieni pewne zasady w procesie przedłużenia ważności zielonej karty, której termin wygasa i wymaga odnowienia

Stali rezydenci, których dziesięcioletnia karta wymaga odnowienia lub wymiany powinni w okresie 6 miesięcy przed upływem jej ważności złożyć formularz I-90 wraz z opłatą $540. Ta kwota zawiera również opłatę za pobranie danych biometrycznych. Do tej pory podczas wizyty w wyznaczonym terminie w biurze pomocniczym Urzędu Imigracyjnego, w celu pobrania danych biometrycznych, czyli odcisków palców, rezydent otrzymywał tymczasowe przedłużenie swojego dokumentu I-551 (zielona karta) w formie nalepki na tylnej stronie karty. W ten sposób ważność zielonej karty jest przedłużona o kolejne 12 miesięcy i można się nią bezpiecznie okazywać. Pomimo, że metoda ta sprawdzała się przez wiele lat, nie dla wszystkich była idealna, a teraz w czasie pandemii sytuacja się dodatkowo pogorszyła. Przede wszystkim biura pomocnicze zostały na wiele miesięcy zamknięte, a po ich otwarciu tempo pracy bardzo się zwolniło z powodu koniecznego ograniczenia liczby obsługiwanych osób w danym dniu. Bez wizyty biometrycznej osoby, którym zielona karta już „wygasła” lub wkrótce upływał termin ważności, traciły możliwość okazywania się tym dokumentem, co często komplikowało ich codzienne sprawy. Bez ważnej zielonej karty nie można np. odnowić prawa jazdy, zacząć otrzymywać świadczeń, takich jak renta lub emerytura z Social Security, albo podjąć nowej pracy, jeśli pracodawca żąda ważnego dokumentu. Ważna zielona karta jest też niezbędna, aby bez problemów wyjeżdżać i powracać do Stanów Zjednoczonych.

 Od stycznia 2021 procedura przedłużenia ważności zielonej karty w niewielki, ale dość istotny sposób ma się uprościć. Po otrzymaniu formularza I-90 o wymianę zielonej karty Urząd Imigracyjny wyśle do klienta zweryfikowany druk I-797 Notice of Action (pokwitowanie). W treści tego druku znajdzie się informacja o tym, że ważność zielonej karty zostaje tymczasowo przedłużona o 12 miesięcy od daty ważności widniejącej na froncie druku I-551. Jest to bardzo znaczący list.  Formularz I-797 jest wydrukowany na specjalnym papierze z zabezpieczeniami przed sfałszowaniem, a przedstawiony razem z zieloną kartą jest legalnym dokumentem potwierdzającym ważny status stałego rezydenta. Niby nic, a jednak wiele. Urząd Imigracyjny twierdzi, że druk I-797 będzie wysyłany do klienta w ciągu 7 do 10 dni po przyjęciu aplikacji I-90, a to zdecydowanie oznacza, że „nieważna” zielona karta staje się ważna w o wiele krótszym terminie.

Osoby, które już otrzymały zawiadomienia na druku I-797 w dotychczasowej, poprzedniej wersji nie powinny spodziewać się nowego listu. Ich karty zostaną przedłużone podczas wizyty biometrycznej, tak jak do tej pory, poprzez nalepkę na tylnej stronie druku I-551.

Powyższa zmiana w procedurze przedłużenia zielonej karty nie jest zupełną nowością, ponieważ Urząd Imigracyjny z powodzeniem stosuje tę formę od kilku lat przy formularzu I-751(Petition to Remove Conditions on Residence).    

Mirosława Skowrońska

A*B*C  Imigranta – Informacje Praktyczne

Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w styczniu 2021

Pierwsza preferencja:

Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat                                         07/22/2015

Druga preferencja:

A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów                 08/01/2020

B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów                                                  05/01/2016

Trzecia preferencja:

Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami                                                    06/01/2009

Czwarta preferencja:

Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:                                                        09/15/2007

Kategoria: Porady > Imigracyjne

Data publikacji: 2021-01-28

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.