PLUS

Baner

Pożar, huragan, kradzież, rabunek - czyli ubezpieczenie domu i mieszkania

Pożar, huragan, kradzież, rabunek - czyli ubezpieczenie domu i mieszkania

Ten rodzaj ubezpieczenia skierowany jest do osób, które chcą zapewnić ochronę swojemu domowi lub mieszkaniu, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Takimi zdarzeniami są: pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem czy rabunek. Umowa ubezpieczenia mieszkania zabezpiecza również majątek zgromadzony w mieszkaniu lub domu.

Jak długo trwa ubezpieczenie?


Okres trwania umowy ubezpieczeniowej to dokładnie dwanaście miesięcy, czyli rok. Trzydzieści dni przed datą wygaśnięcia umowy każda firma ubezpieczeniowa musi wysłać do klienta ofertę przedłużającą umowę na rok następny.

Suma ubezpieczenia

Każdy klient ma możliwość indywidualnie określić sumę ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, by z jednej strony nie przekraczać realnej wartości mieszkania lub domu, które chcemy ubezpieczyć (w takim przypadku mamy bowiem do czynienia z „nadubezpieczeniem”, z drugiej zaś strony suma ubezpieczenia nie powinna być niższa od rzeczywistej wartości ubezpieczanego mienia (w takim przypadku mamy do czynienia z „niedoubezpieczeniem”).

Wysokość składki

Wysokość składki jest z kolei zależna od sumy ubezpieczenia na jaką chcielibyśmy zawrzeć ubezpieczenie, a także wybranego wariantu polisy. Na zniżki mogą liczyć te osoby, które zastosują w swoim domu lub mieszkaniu zabezpieczenia antywłamaniowe, na przykład alarm lub drzwi antywłamaniowe, systemy zraszające, monitoring.

Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody

W ramach danego ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ognia, uderzenia pioruna, gradu, huraganu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony obiekt, akcji ratowniczej czy kradzieży z włamaniem. Każdy klient ma możliwość rozbudowania polisy o dodatkowe ryzyka. Generalnie przy tego rodzaju ubezpieczeniach mienie zostaje podzielone na kategorie: elementy nieruchome wraz z elementami stałymi i elementy ruchome lub inaczej ruchomości domowe.
Podział ten uzasadniają zagrożenia (ryzyka), z jakimi wskazane kategorie majątku są związane. Nieruchomości wraz z elementami stałymi związane są przede wszystkim z ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia w następstwie zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, gradobicie, deszcz nawalny czy huragan natomiast rzeczy ruchome prócz wskazanego ryzyka narażone są także na utratę w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela


Wyłączeniu z umowy podlegają szkody powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz gdy osoba ubezpieczona była pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W takich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Szczegółowy wykaz wyłączeń odpowiedzialności jest integralną częścią umowy i znajduje się w deklaracji umowy tzw. Declaration Page.

Kto otrzymuje wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia nieruchomości?


Jest ono przeznaczone do osób posiadających:
 - prawo własności danego lokalu bądź domu,
 - umowę najmu dowolnego lokalu bądź domu, w przypadku ubezpieczenia apartamentu
Warto przypomnieć, że Royal Crown Realty, której brokerem od wielu lat jest Pani Grazyna Torbus, zajmuje się również sprzedażą i kupnem domów oraz innych nieruchomości, w tym budynków komercyjnych. Bardzo prosimy szczegółowe pytania kierować bezpośrednio do CHOICE INT. AGENCY I ROYAL CROWN REALTY 348 Main Ave Wallington, NJ 07057 lub pod nr telefonu 973-773-7448.


Grazyna Torbus

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2019-10-07

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.