PLUS

Baner

Kary za opóźnienie wykupienia Medicare

Kary za opóźnienie wykupienia Medicare

W pierwszym kwartale roku trwa tzw. powszechny okres zapisów do ubezpieczenia zdrowotnego dla seniorów Medicare. Warto wiedzieć, kiedy należy zarejestrować się do Medicare i jakie kary grożą za zaniedbanie tego obowiązku.

Kiedy można zapisać się do Medicare

Szpitalną część Medicare (część A) seniorzy dostają bezpłatnie, po ukończeniu 65 lat. Natomiast do płatnej części B i D Medicare można zapisać się tylko w określonym terminie. Istnieją ku temu trzy okazje, które warto omówić. Wstępny okres zapisów (Initial Enrollment Period, w skrócie IEP). Pierwszą szansę na zapisanie się do Medicare ma każdy uprawniony do emerytury albo renty Social Security, po osiągnięciu 65 lat. Wstępny okres zapisów wynosi siedem miesięcy: miesiąc twoich 65. urodzin, 3 miesiące przed urodzinami i 3 miesiące po nich. Ubezpieczenie zaczyna działać przeważnie w miesiącu twoich urodzin albo miesiąc czy dwa później. Dla odbiorców Social Security Disability Insurance (SSDI) natomiast wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po przyznaniu renty inwalidzkiej.

Specjalny okres zapisów (Special Enrollment Period - SEP) jest dla osób, które nie skorzystały z Medicare, bo miały inne ubezpieczenie z pracy swojej albo małżonka. Specjalny termin zaczyna się liczyć od daty, gdy ty (lub twój małżonek) zaprzestałeś pracy albo gdy ubezpieczenie straciłeś (cokolwiek nastąpiło najpierw), a kończy się 8 miesięcy po tej dacie.

Powszechny okres zapisów (General Enrollment Period - GEP). Jeżeli nie skorzystasz z okresu wstępnego ani specjalnego, możesz się zapisać do Medicare tylko w czasie okresu powszechnego, który zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 marca każdego roku. Wtedy Medicare zaczyna przysługiwać ci dopiero od 1 lipca. Jak widać, uprawnienie do zapisu w danym okresie decyduje nie tylko o tym, kiedy można się zarejestrować, ale również, od kiedy ubezpieczenie zdrowotne nas obejmie. Zapisując się w okresie wstępnym (IEP) lub specjalnym (SEP) dostajemy Medicare prawie od razu. Natomiast zapisawszy się w powszechnym okresie (GEP), dostaniemy Medicare dopiero od 1 lipca. To jest duża różnica.

Jeżeli nie skorzystasz z Medicare, kiedy ci przysługiwało, a nie miałeś innego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, grozi ci kara zwana Delayed Enrollment Penalty – 10 proc. podwyżki za każde 12 miesięcy, w ciągu których byłeś uprawniony do części B albo D Medicare, ale ich nie miałeś.

 

 

Gdy minął wstępny okres zapisów

Do Medicare stajesz się uprawniony, gdy osiągniesz 65 lat, masz przepracowane 40 kwartałów, legalny status imigracyjny, mieszkasz w Stanach. Osoby na rencie inwalidzkiej otrzymują Medicare po dwóch latach. Gdy spełnisz wszystkie warunki, możesz zapisać się we wstępnym okresie zapisów (IEP) wyjaśnionym powyżej. Opóźnienie zaczyna się liczyć od końca wstępnego okresu zapisów, który przypada na koniec trzeciego miesiąca po twoich 65. urodzinach. Jeżeli przegapisz IEP, a nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w pracy, to zarejestrować się możesz dopiero w powszechnym terminie (GEP) od 1 stycznia do 31 marca każdego roku, a kara liczona jest od okresu, który minął od końca okresu IEP do końca okresu GEP. Przykład: Twoje 65. urodziny przypadły na czerwiec 2016 roku, więc twój IEP zaczął się 1 marca, a skończył 30 września 2016 roku. Do Medicare zarejestrowałeś się dopiero w czasie GEP w styczniu 2019 roku. Skoro twój GEP skończył się 31 marca 2019, to twój okres opóźnienia wynosi 28 miesięcy. Cena Medicare zostanie ci permanentnie podwyższona o 20%.

 

Po rezygnacji z pracy

Jeżeli po 65. urodzinach pracujesz i masz zdrowotne ubezpieczenie z pracy albo masz ubezpieczenie od małżonka, to Medicare nabyć nie musisz. Po utracie ubezpieczenia zapisać się możesz do Medicare w specjalnym okresie zapisów (SEP). SEP trwa osiem miesięcy po ustaniu zatrudnienia (twego albo małżonka), albo od utraty ubezpieczenia, zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej. Bardzo ważne: Po odejściu z pracy, posiadanie zdrowotnego ubezpieczenia zakładowego dla emerytów albo polisy COBRA, nie zwalnia cię z obowiązku wykupienia Medicare i nie uchroni przed karą. Przykład: 66-letni pan Kowalski zrezygnował z pracy w lutym 2017 roku, ale przez rok korzystał z zakładowej polisy COBRA, by zapewnić ubezpieczenie młodszej od siebie żonie. Gdy zapisał się potem do Medicare w powszechnym terminie (GEP), miał 15 miesięcy przerwy (od końca października 2017 do końca marca 2019 roku), więc cenę Medicare podwyższono mu o 10 proc. Jeżeli się zwolnisz z pracy i przegapisz specjalny okres zapisów (SEP), kara liczona ci będzie od ośmiu miesięcy po odejściu z pracy do końca okresu GEP.

 

Kiedy nie zapłacisz kary

Nie zapłacisz kary za opóźnienie Medicare w następujących okolicznościach: • Po ukończeniu 65 lat pracujesz i masz ubezpieczenie ze swojej pracy albo z zakładu pracy małżonka. • Przegapiłeś wstępny termin zapisów, ale zarejestrowałeś się w czasie następnego okresu powszechnych zapisów (GEP), więc przerwa wyniosła mniej niż 12 miesięcy. Przykład: Twój IEP kończy się 31 maja, tylko 10 miesięcy przed końcem GEP (31 marca kolejnego roku). • Jeżeli oprócz Medicare masz program Medicaid albo Medicare Saving Program, to twój stan pokrywa koszt ubezpieczenia, więc kary za opóźnienie są anulowane. • Pracujesz za granicą (albo twój małżonek) i jesteś objęty grupowym prywatnym albo powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. • Jesteś za granicą wolontariuszem, objętym grupowym ubezpieczeniem prywatnym albo powszechnym. Jak liczona jest karna podwyżka Miesięczna składka na Medicare wzrasta o 10 proc. za każde 12 miesięcy, w ciągu których byłeś uprawniony do części B (albo D), lecz jej nie nabyłeś. Kara za późną rejestrację nie jest jednorazowa, lecz stanowi permanentną podwyżką. Dopłata liczona jest za każde 12 miesięcy, nie za rok kalendarzowy. Jeżeli miałeś kilka przerw, są one sumowane. Przykład: Jan skończył 65 lat w dniu 13 marca 2011 roku (początek przerwy - 1 lipca 2011), a zarejestrował się w powszechnym okresie zapisów w roku 2019 (koniec przerwy - 31 marca, 2019). Przerwa wyniosła 7 lat i 9 miesięcy, więc siedem 12-miesięcznych okresów. Skoro w roku 2019 podstawowa stawka Medicare wynosi 135.50 dol. na miesiąc, dopłata Jana równa się 94.85 dol. (135.50 x 0.7), w sumie miesięczna składka Jana urasta do 230.35 dol. (94.85 + 135.50).

 

Wniosek

Zanim ktoś zrezygnuje z Medicare z powodu wyjazdu do Polski albo chęci oszczędzenia pieniędzy, powinien dobrze się zastanowić. Więcej można przeczytać w napisanej w języku polskim broszurze pt. Medicare, dostępnej w sieci w witrynie SSA: https://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf.

Elżbieta Baumgartner

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2019-02-06

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.