PLUS

Baner

Koszty zmiany pracy odpisem podatkowym

Koszty zmiany pracy odpisem podatkowym

Warto wiedzieć, że amerykańskie przepisy pozwalają na odjęcie niektórych kosztów od podstawy podatkowej.

Wiele osób zmienia miejsce zamieszkania, by podjąć nową pracę. Szukanie posady i przeprowadzka pochłaniają czas i pieniądze. Warto wiedzieć, że amerykańskie przepisy pozwalają na odjęcie niektórych kosztów od podstawy podatkowej.

Odpis za przeprowadzkę

Koszty przeprowadzki (moving expenses) mogą być odpisem podatkowym, jeżeli spełnione są ścisłe wymagania.

  • Pracownik (lub osoba pracująca na własny rachunek) przenosi się z powodu zmiany pracy (lub miejsca prowadzenia biznesu).
  • Odległość miedzy nowym miejscem pracy a dotychczasowym mieszkaniem jest większa o 50 mil niż odległość między poprzednim miejscem pracy a poprzednim mieszkaniem. Innymi słowy, ze starego domu dojazd do nowej pracy musiałby być o 50 mil dłuższy niż do poprzedniej.
  • Jeżeli podejmujesz nową pracę jako pracownik (employee), to musisz pracować w nowym miejscu co najmniej 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy po przeprowadzce.

Odjąć od przychodu można pełny koszt zmiany miejsca zamieszkania: koszt pakowania, przejazdu i przewozu mienia i samochodu, ale bez kosztów posiłków, czy tymczasowego zakwaterowania. Uwzględniane są wydatki poniesione z powodu sprzedaży starego domu i zakupu nowego, takie jak prowizja agenta nieruchomościowego, honorarium prawnika, podatki od sprzedaży nieruchomości, sprawdzenie tytułu własności i wiele innych.

Przeprowadzka nie mogła nastąpić przed znalezieniem pracy ani rok po tej dacie.

Odpis za poszukiwanie pracy

Jeżeli szukasz pracy w swojej dotychczasowej dziedzinie, to poniesione koszty mogą być odpisem podatkowym (job search expenses). Jest to prawdą niezależnie od tego, czy obecnie pracujesz czy nie, oraz czy twoje wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem.

Oto koszty, które mogą być odpisane: honorarium agencji pośrednictwa pracy, koszt sporządzenia i rozesłania resume, koszty podróży dokonanych w trakcie poszkiwania pracy (travel expenses), koszt posiłków w podróży.

Uwaga: Musisz szukać pracy w swojej dotychczasowej specjalności. IRS rozumie, że przekwalifikowanie się bywa trude, więc nie pozwala na odpisanie kosztów znalezienie pracy w innej dziedzinie.

Jak odpisać

Koszty przeprowadzki odpisywane są inaczej niż wydatki na poszukiwanie pracy.

Koszt przeprowadzki można uwzględnić nawet wtedy, gdy się nie wylicza ulg podatkowych (itemize deductions), bowiem wstawia się go w wierszu 26 głównego druku podatkowego 1040. Więcej informacji znajdziesz w Publication 521, Moving Expenses, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p521.pdf.

Koszty poszukiwania pracy zalicza się natomiast do różnorodnych wydatków (miscellaneous expenses), co daje nieznaczny odpis, a nawet żaden. Ażeby z nich skorzystać, po pierwsze, trzeba wyliczać swoje ulgi podatkowe (itemize), a nie korzystać z ulgi standardowej (standard deduction). Po drugie, można odjąć miscellaneous deductions od podstawy podatkowej tylko w wymiarze, o jaki przekraczają 2% Adjusted Gross Income (to liczba z wiersza na dole formularza 1040). Jeżeli np. twój AGI wyniósł 50,000 dol., to możesz odjąć tylko wydatki przekraczające 1,000 dol. Do miscellaneous deductions zaliczają się również wydatki inwestycyjne, te poniesione na przygotowanie rozliczeń podatkowych i koszty poniesione w pracy, nie zwrócone przez pracodawcę (unreinbursed employee expenses). Miscellaneous deductions wstawiane są w Schedule A. Przeczytaj Publication 529, Miscellaneous Deductions, https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p529--2011.pdf.

Gdy szukasz pierwszej pracy

Świeżo upieczony absolwent, czy nowy imigrant szukający pierwszej pracy, jest w specyficznej sytuacji. Może on skorzystać z odpisu na przeprowadzkę, jeżeli pierwsza praca jest dalej niż 50 mil od poprzedniego miejsca zamieszkania (a nie akademika). Absolwent nie może natomiast odpisać sobie kosztów poszukiwania pierwszej pracy.

Wniosek: Ktoś, kto przyjechał do USA do pracy na wizie H-1, może skorzystać z ulgi podatkowej na przeprowadzkę. Jeżeli zatrudniony został w swoim zawodzie, to przysługuje mu również odpis na poszukiwanie tej pracy.

Przeprowadzka na emeryturze

Wielu seniorów po zakończeniu aktywności zawodowej przenosi się w cieplejsze miejsca, do Polski, albo bliżej wnuków. Przeprowadzka nie jest wtedy podatkowym odpisem, bo senior nie podąża za pracą. Ale przepisy dają się obejść.

Przykład: Pan Jan, mieszkaniec Chicago i świeżo upieczony emeryt, pojechał kilka razy na Florydę, gdzie kupił dom, a przy okazji znalazł zajęcie na pół etatu. Jeżeli pan Jan będzie dorabiać na Florydzie co najmniej 39 tygodni, to intratny odpis za przeprowadzkę mu się należy.

Jeżeli chodzi o odpisy za poszukiwanie pracy, to przysługują one podatnikowi niezależnie od tego, jak się on rozstał z poprzednim pracodawcą: zrezygnował, został zwolniony czy przeszedł na emeryturę. Dlatego też pan Jan skorzystał nie tylko z odpisu za przeprowadzkę, lecz również za poszukiwanie pracy. Odjął sobie koszty kilku podróży na Florydę, w czasie których szukał domu i pracy, w tym koszty przelotów, noclegów i połowę kosztów posiłków. Czyż Ameryka nie jest pięknym krajem?

Elżbieta Baumgartner

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2017-11-02

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.